Župan Žinić donio odluku za financijske potpore i programe za 72 udruge u iznosu 1.145.000 kn

Piše: Dražen Prša

Na temelju javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje za 2017. godinu, župan Ivo Žinić donio je Odluku o dodjeli financijske potpore za ukupno 72 udruge koje djeluju na području Sisačko moslavačke županije.

Ukupan iznos financijske potpore za rad navedenih udruga iznosi 1.145 000 kuna.

Na svečanosti koja je u utorak, 14. ožujka 2017. godine, održana u državnom arhivu u Sisku, župan Ivo Žinić je uručio ugovore i predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Za rad 29 udruga iz Proračuna je izdvojeno ukupno 725.000 kuna.

„Nastojali smo, kao i prošlih godina, sredstva za udruge proistekle iz Domovinskog rata držati na istoj razini, bez obzira što smo u mnogim stavkama Proračuna morali smanjiti određene pozicije.

Proračun naše županije se, na žalost, ne puni onom dinamikom koju bi mi očekivali. Ali ipak, uvijek se nađe sredstava za rad udruga. Vjerujem da će iznosi koje ste dobili biti dovoljni da možete vaše aktivnosti, vaše programe, one najbitnije, provoditi.

Rekao sam i lani, ovo nisu jedina sredstva kojima ćemo pomoći vaše aktivnosti, manifestacije. Imate mogućnost prijaviti se na natječaj koji je otvoren cijelo vrijeme na stranicama naše županije za donacije i pokroviteljstva.“ – rekao je župan Ivo Žinić.

Facebook Komentari