Iseljavanje nije čudo: Na 31. siječnja 29 575 blokiranih poslovnih subjekata i 328 977 građana

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. siječnja 2017. godine, bilo je blokirano 29 575 poslovnih subjekata, što je za 4,3 % manje u odnosu na prosinac 2016. godine, objavila je Fina.

Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 17,48 milijardi kuna, što je za 1,8 % manje nego u prosincu 2016. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 8300 poslovnih subjekata (21,9 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 5,31 milijardu kuna (23,3 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. siječnja u blokadi je bilo 328 977 građana.

Dug građana iz osnova iznosio je 41,36 milijardi kuna, što je za 0,5 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 31. siječnja 2017. godine zaprimljeno je 7 383 537 osnova, od čega se 27,6 % odnosi na poslovne subjekte, a 72,4 % na građane.

U istom periodu ukupno je izvršeno 121,6 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 37,1 milijarda kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Facebook Komentari