VIDEO Plenković: U zajedničkoj konferenciji nema apsolutno ništa sporno, baš ništa, a kamoli protuustavno. To su politikantski komentari

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održana je u Banskim dvorima.

Andrej Plenković je uvodno “u ime svih muških ovdje u Vladi” čestitao ministricama i svim ženama u Hrvatskoj Međunarodni dan žena, obećavajući da će Vlada raditi ne samo na formalnoj nego i stvarnoj ravnopravnosti spolova u društva i voditi računa o borbi protiv diskriminacije temeljem spola, pogotovo na području rada te borbi protiv nasilja prema ženama.

Osvrnuo se zatim na aferu dnevnice, za koju je, kako kaže, odmah rekao da će istražni organi imati puno posla.

“Posla ima više nego što je bilo tko mogao inicijalno pretpostaviti, nama je zbog toga žao”, kazao je Plenković.

“Moj je cilj prije svega utvrditi istinu”, kazao je, a zatim se osvrnuo na zajedničku konferenciju za medije koju je održao s Dinkom Cvitanom.

“U tome nema apsolutno ništa sporno, baš ništa, a kamoli protuustavno. To su politikantski komentari – trodioba vlasti počiva i na načelima međusobne suradnje”, kazao je Plenković.

“Ako imamo slučaj kakav smo sada imali, sasvim je normalno da na tome surađujemo”, kazao je, dodajući da odbacuje optužbe za utjecaj na istragu.

Zakon o procjeni učinaka propisa – prekršili ga kod porezne reforme

Plenković je kazao da se radi o zakonu iz 2011. godine, koji je on tada branio u Saboru, jer može pridonijeti boljem zakonodavstvu i vodi računa o pravnim, financijskim i drugim učincima. Koristili smo najbolju praksu na razini Europske unije, dodao je.

Zakon je usvojen bez rasprave.

Podsjetimo, analizom koju je provelo Ministarstvo financija ustanovljeno je da sedam od tih 15 zakona u sklopu porezne reforme prije donošenja ili mijenjanja moraju proći kroz proceduru procjene učinaka propisa, koja nije učinjena zbog hitne procedure. Radi se o zakonima o porezu na dohodak, zatim porezu na dodanu vrijednost, o doprinosima, o porezu na promet nekretnina, o lokalnim porezima, o trošarinama i o posebnom porezu na motorna vozila.

Izbjegavanje ovog zakona u studenom je objasnio i ministar financija Zdravko Marić, koji je na istoj sjednici najavio naknadnu procjenu.

Zakoni su doneseni u suprotnosti s odredbama članka 2. Zakona o procjeni učinaka propisa, gdje je takva procjena naložena zbog nalaženja najboljih rješenja za regulaciju područja socijalne skrbi, zaštite okoliša i gospodarstva, što naravno uključuje i financijske učinke.

Pariški sporazum

Pariški sporazum globalni je sporazum o klimatskim promjenama koji je 12. prosinca 2015. postignut u Parizu i odnosi se na mjere od 2020. godine, kojim vlade svijeta trebaju obuzdati globalno zatopljenje i ograničiti porast temperatura na razini „znatno manjoj” od 2 °C.

Plenković je upitao ministra okoliša Slavena Dobrovića da Vladu uputi o obvezama RH po pitanju smanjenja emisije stakleničkih plinova. Europska se unija obvezala na smanjenje emisija za 40 posto u odnosu na razine od 1990. godine. Nije naveo na što se obvezujemo njime, samo je naveo da su ga zasad 32 države potvrdile, uključujući EU te da se sporazum šalje u hitnu proceduru.

Vlada unosi i izmjene Kaznenog zakona. Proširen je krug mogućih počinitelja i dižu se sankcije za kazneno djelo trgovanja povlaštenim informacijama te će se sankcionirati i kazneno djelo pokušaja.

Ministrica gospodarstva Martina Dalić je objasnila izmjene Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, prema kojemu će se moći na sudu tražiti naknada štete, nakon što je povredu natjecanja utvrdila nadležna Agencija, AZTN.

“Svi koji smatraju da su povrijeđena pravila tržišnog natjecanja i imaju pravomoćno rješenja Agencije – imat će pravo naplate materijalne i nematerijalne štete… na način da se stanje vrati u stanje

Donose se i izmjene vezano za javnu provedbu pravila tržišnog natjecanja, koja se odnose na javne potpore. Privatni subjekti i u tom će slučaju imati pravo na sudsku zaštitu, kad imaju pravomoćno rješenje da im je povrijeđeno pravo tržišnog natjecanja.

Ministrica regionalnog razvoja Gabrijela Žalac predstavila je prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koji je savjetodavno tijelo za pet slavonskih županija kako bi lakše povlačile novac iz nacionalnih i europskih fondova.

MORH ustupa logističku i drugu podršku Vrdoljakovom “Generalu”
Vlada je raspravila i Prijedlog odluke o pružanju logističke potpore i pomoći pri snimanju filma o Domovinskom ratu. Riječ je o filmu ‘General’ Antuna Vrdoljaka, za koju Ministarstvo obrane treba dati logističku potporu.

“Tema filma je Domovinski rat, gdje će se obrađivati teme iz Domovinskog rata i života generala Ante Gotovine i njegovih dragovoljaca”, kazao je Krstičević, dodajući da zahvaljujući njima, kao i predsjedniku Franji Tuđmanu, Hrvatska danas žiti u miru i slobodi pa je predložio da se da suglasnost.

“Radi se o filmu, scenariju i temi filma koja kroz pozitivno svjetlo oslikava temu Domovinskog rata, o modelu filma kakav hrvatski branitelji priželjkuju”, kazao je ministar branitelja Tomislav Medved.

Krešimir Partl, državni tajnik Ministarstva kulture potvrdio da Ministarstvo, ali i Hrvatski audiovizualni centar podržavaju ovaj film.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. Nacrt prijedloga zakona o procjeni učinaka propisa

2. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Pariškog sporazuma, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona (EU)

4. Nacrt prijedloga zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja (EU)

5. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici (EU)

7. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

8. Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Nacrta temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

9. Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

10. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe u akvatoriju Vrgadskog kanala

b) Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe i školjaka u akvatoriju Vrgadskog kanala – polje 1

11. Prijedlog odluke o pružanju logističke potpore i pomoći pri snimanju filma o Domovinskom ratu

12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o „Nagradi Iso Velikanović“

13. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čilea o suradnji na području obrane

14. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o unaprjeđenju bilateralne, obrambene i sigurnosne suradnje

15. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a) Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2015.
b) Prijedlog zaključka o izmjeni Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, broj 37/14) – (predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke u Hrvatskome saboru)

16. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, za prosinac 2016. godine

17. Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom za 2015. godinu

18. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

dr. sc. Branimira Bunjca, u vezi s dostavom dokumentacije koja se odnosi na društvo INA – Industrija nafte d.d.
Bojana Glavaševića i Peđe Grbina, u vezi s poslovanjem Uber servisa u Republici Hrvatskoj
Franka Vidovića, u vezi s namjerom davanja koncesije radi gospodarskog korištenja benzinske postaje na Obali hrvatske mornarice u luci Šibenik.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
1. Prijedlog stajališta za sastanak Europskog vijeća, 9. i 10. ožujka 2017. godine

2. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. za ugovaranje prolongata:

a) okvirnog sporazuma s Privrednom bankom Zagreb d.d., Zagreb
b) višenamjenskog revolving limita s Raiffeisenbank Austria d.d, Zagreb
c) višenamjenskog okvira sa Societe Generale-Splitska banka d.d., Split
d) okvirnog ugovora sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb

3. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi za mjesec veljaču 2017.

4. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu
stečevinu Europske unije za 2017. godinu
b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu

5. Kadrovska pitanja
6. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Facebook Komentari