U Novom listu dominiraju muškarci sa SSS, cehovsko udruženje isto – muškarac sa srednjom školom

Novinarka Novog lista Maja Hrgović povodom Dana žena oglasila se na svom fb-u.

Akademski sam obrazovana, radim u novinama. Moji nadređeni su mahom muškarci, većina njih sa završenom srednjom školom. Iako su te novine glasne u osudi nazadnjaštva, među kolumnistima i autorima koje novina gura u prvi plan, žena skoro da i nema, iako su obrazovanije, a ne fali im ni drugih kompetencija.

Dominiraju muškarci sa završenom srednjom školom.

Cehovsko udruženje novinara u koje sam učlanjena također na čelu ima muškarca sa srednjom stručnom spremom.

Što bi se iz ovoga dalo zaključiti: a) o rodnoj ravnopravnosti, b) o značaju obrazovanja u ovom društvu, c) o standardima u našoj profesiji? O tome razmišljam, i to ne samo danas. Sretan osmi mart svim cvjećarima! I cvjećaricama!, napisala je Maja Hrgović na svom fb-u.

Facebook Komentari