Banke nezakonito naplaćuju dvije vrste naknada, za obradu kredita i izlazne naknade za prijevremenu otplatu kredita

S saboru je rasprava o Prijedlogu zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu, kojeg je obrazložio Željko Tufekčić, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Između ostalog, zakonski prijedlog predviđa da se na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke objavi usporedba naknada koje građanima naplaćuju banke.

“Potrošačima će se tako omogućiti dobivanje jasnih i točnih informacija o naknadama koje naplaćuju kreditne institucije u Hrvatskoj, čime bi se trebalo povećati i njihovo tržišno natjecanje”, pojasnio je Tufekčić, dodajući da će ovaj zakon značajno unaprijediti transparentnost i u svakom smislu poboljšati položaj potrošača u odnosu na kreditne institucije.

Goran Aleksić (SNAGA) pozdravio je donošenje ovog zakona, rekavši da je on bio potreban i prije deset, petnaest godina. Upozorio je, međutim, na neke druge naknade koje ovaj zakonski prijedlog ne obuhvaća, a on smatra da bi ih trebalo ukinuti.

“Banke, po meni, nezakonito naplaćuju dvije vrste naknada, za obradu kredita i izlazne naknade za prijevremenu otplatu kredita. Trebalo bi razmisliti i što prije te dvije naknade zabraniti. Njemačka je zabranila te naknade putem Vrhovnog suda i banke su dužnicima morale vratiti sve ulazne naknade”, rekao je Aleksić.

Ranije je Aleksić zatražio stanku da bi izvijestio o sastanku u HNB-u.

Aleksić na sastanku u HNB-u: Iako ostaju na strani banaka, možda su mogući mali pomaci, evo koji

Facebook Komentari