Vlada na zatvorenoj sjednici: Nova razrješenja i nova imenovanja, evo gdje je sad Sanja Putica

Piše: Dražen Prša

Na zatvorenom dijelu 24. sjednice, Vlada Republike Hrvatske usvojila je stajališta za sastanke Vijeća ministara, i to za Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), 3. ožujka 2017. godine, Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 6. ožujka 2017. godine, Vijeće za vanjske poslove (FAC), 6. ožujka 2017. godine i Vijeće za opće poslove (GAC), 7. ožujka 2017. godine.

S obzirom da se radi o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Europskog vijeća tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju.

Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka Europskog vijeća je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka.

Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima RH, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.

Donesena je Odluka o dodjeli na korištenje malih brodica za spašavanje s autoprikolicom za transport i strojeva za punjenje vreća pijeskom iz strateških robnih zaliha. Sukladno članku 9. stavku 4. i članku 11. stavku 2. Zakona o strateškim robnim zalihama (Narodne novine, broj 87/02) Odluka je klasificirane stupnjem tajnosti „vrlo tajno“ pa je nismo u mogućnosti objaviti.

Izmijenjena je Odluka o određivanju nacionalnih koordinatora implementacije Mjera odgovora na krize Organizacije Sjevernoatlantskoga ugovora u Republici Hrvatskoj i o njihovim zaduženjima. Na temelju članka 9. u vezi s člankom 5. Zakona o tajnosti podataka, ova točka označena je stupnjem tajnosti „ograničeno“ pa je stoga nije moguće objaviti.

Vlada je informirana o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti.

Što se tiče kadrovskih pitanja, na osobni zahtjev razriješen je pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Goran Šarin. Mr. sc. Roman Mikulić imenovan je pomoćnikom ministra obrane. Sanja Putica imenovana je pomoćnicom ministra znanosti i obrazovanja.

Radi isteka mandata razriješen je dosadašnji član Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika Damir Bilić. Novim članom, kao predstavnik radnika, imenovan je Dubravko Marić.

Razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Upravnog vijeća Državne ergele Đakovo i Lipik, Tomislav Kiš, dr. sc. Robert Spajić, prof. dr. sc. Antun Kostelić i Josip Mihaljević. Novim predsjednikom imenovan je Damir Agičić, a članovima mr. sc. Željko Vuković, Josip Tomičić i Jozo Miličević, kao predstavnici Ministarstva poljoprivrede i istaknutih stručnjaka iz područja stočarstva.

Na osobni zahtjev razriješen je dosadašnji član Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prof. dr. sc. Mario Njavro. Novom članicom, kao predstavnica Ministarstva poljoprivrede, imenovana je Ružica Mazal Njavro.

Olivera Maroš imenovana je članicom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, kao predstavnica Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme.

Razriješena je dosadašnja članica Povjerenstva za uništavanje oduzetih droga Lidija Vugrinec, a novom članicom, kao predstavnica Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, imenovana je Sanja Mikulić.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Rijeka d.o.o. opoziv dosadašnjeg člana Uprave – direktora Tomislava Palalića, te imenovanje novog direktora mr. sc. Gordana Žurge, najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Split d.o.o. imenovanje mr. sc. Lukše Novaka direktorom društva Zračna luka Split d.o.o., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Zadar d.o.o., imenovanje Irene Ćosić direktoricom društva Zračna luka Zadar d.o.o., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o. imenovanje Roka Tolića direktorom društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Pomorski centar za elektroniku d.o.o. opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora društva Pomorski centar za elektroniku d.o.o., Zdenka Simičića, Nine Stapića i Tihomira Mandaca, te izbor novih članova mr. sc. Sanija Ljubunčića, Zdenka Simičića i Tanje Major, najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Odluci o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Također, Skupštini se predlaže opoziv dosadašnjeg člana Uprave – direktora Ivana Brkovića te imenovanje Branka Lubine novim članom uprave – direktorom najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatske ceste d.o.o. opoziv dosadašnjeg člana Uprave – direktora Josipa Škorića te njegovo ponovno imenovanje za člana Uprave – direktora društva Hrvatske ceste d.o.o., najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatske autoceste d.o.o., opoziv dosadašnjeg člana Uprave – direktora Josipa Draženovića te njegovo ponovno imenovanje za člana Uprave – direktora društva Hrvatske autoceste d.o.o., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Sukladno odluci Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, razriješen je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vinko Mladineo, s danom 3. prosinca 2010. godine, a temeljem presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Na prijedlog Upravnog vijeća Agencije za investicije i konkurentnost, razriješen je vršitelj dužnosti ravnatelja Agencije dr. sc. Damir Juričić. Novim ravnateljem, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, imenovan je Zdenko Lucić.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog vijeća Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, mr. sc. Stjepan Adanić i Zvjezdana Janičar.

Novim članovima Upravnog vijeća, koji se imenuju na prijedlog ministrice nadležne za socijalnu politiku, imenovani su Vesna Mastela Bužan i Gordan Klišanić.

Razriješena je članica Upravnog vijeća Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Franka Vojnović. Novom članicom, kao predstavnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, imenovana je Kristina Bilić.

Facebook Komentari