PRIJENOS Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima

Sjednica Vlade Republike Hrvatske, dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima

2. Nacrt prijedloga zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (EU)
3. Nacrt prijedloga zakona o osiguranju radničkih tražbina (EU)

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade

5. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o udrugama

6. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osobnom imenu

7. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (EU)
8. Prijedlog uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

9. Prijedlog odluke o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020.
10. Prijedlozi odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju:

a) Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
b) Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
c) Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
d) Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
e) Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
11. Prijedlozi uredbi o unutarnjem ustrojstvu:

a) Ministarstva uprave
b) Ministarstva vanjskih i europskih poslova
12. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara

13. Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Potprojekt br. HR6 (2016)
14. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (EU)
15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću radi informiranja hrvatskih gospodarstvenika i cjelokupne javnosti o mjerama koje provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
16. Prijedlog odluke o osnivanju povjerenstava za provedbu Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine

17. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za mlade

19. Prijedlog odluke o odobrenju zapošljavanja u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

20. a) Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine
b) Izvješće o izvršenju godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2014. i 2015. godine

21. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a) Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2015.
b) Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti nabave i pravilnosti korištenja službenih vozila proračunskih korisnika državnog proračuna
c) Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja mineralnim sirovinama

22. Polugodišnja izvješća o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije i Europskih strukturnih instrumenata za razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 30. lipnja 2016. godine
23. Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2015. godinu

24. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suglasnosti o suradnji u području određivanja prihvatljivih i pristupačnih cijena lijekova

25. Prijedlog zaključka o poništenju Javnog poziva za predlaganje kandidata za člana Vijeća za elektroničke medije te ponovnoj objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za tri člana Vijeća za elektroničke medije

26. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Crne Gore o suradnji u području zaštite i očuvanja podvodne kulturne baštine

27. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Slovačke Republike u vezi s načelima za uspostavu i djelovanje kopnene namjenske skupine za specijalne operacije koja će biti na raspolaganju NATO snagama za odgovor – Združenim namjenskim snagama vrlo visoke spremnosti tijekom 2017. godine
28. a) Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Irana o gospodarskoj suradnji
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za stavljanje izvan snage Trgovinskog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran

29. Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:

a) obilježavanjem 500 godina reformacije (Zagreb, 31. listopada 2017. godine)
b) jubilarnom donatorskom Večeri DORE i obilježavanjem 25 godina neprekinutog humanitarnog djelovanja DORE (Zagreb, 2. ožujka 2017. godine)

30. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

a) Ranka Ostojića, u vezi s razrješenjima i imenovanjima u Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD)
b) Ana-Marije Petin, u vezi s privatizacijom prirodnih resursa Republike Hrvatske.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

a) Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), 3. ožujka 2017. godine
b) Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 6. ožujka 2017. godine
c) Vijeće za vanjske poslove (FAC), 6. ožujka 2017. godine
d) Vijeća za opće poslove (GAC), 7. ožujka 2017. godine

2. Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje malih brodica za spašavanje s autoprikolicom za transport i strojeva za punjenje vreća pijeskom iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)
3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju nacionalnih koordinatora implementacije Mjera odgovora na krize Organizacije Sjevernoatlantskoga ugovora u Republici Hrvatskoj i o njihovim zaduženjima (ograničeno)

4. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti

5. Kadrovska pitanja
6. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Facebook Komentari