Ministar zdravstva komentirao odluku Ustavnog suda o tome da Sabor treba donijeti novi tzv. zakon o pobačaju

Ministar zdravstva Milan Kujundžić komentirao je odluku Ustavnog suda o tome da Sabor treba donijeti novi tzv. zakon o pobačaju.

Donesena je preporuka, naime, da se odredi primjereno razdoblje razmišljanja prije prekida trudnoće, što pojedine udruge za zaštitu prava žena smatraju daljnjim ograničavanjem prava na pobačaj.

“Naravno da Vlada mora prihvatiti odluku Ustavnog suda. Izradit ćemo novi zakon i krenuti u široku pripremu i javnu raspravu. Vlada će čuvati prvo na život, koji počinje sa činom začeća i pravo žene na odabir. Razmotrit ćemo mjere koje je sugerirao Usud, ali i svi koji budu sudjelovali u raspravi. Učinit ćemo sve da se – ne zabranom, već pozitivnim mjerama – što manje žena odluči na to. Učinit ćemo sve, od zakonskih i edukativnih do socijalno-materijalnih mjera da spasimo svaki život, tako da se žena ne boji i ne pita hoće li imati za mlijeko, hranu, stvari za štkolu”, kazao je Kujundžić.

Naveo je i da je važeći Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece iz 70-ih godina prošlog stoljeća star 40 godina, kazne su u dinarima i spominju se SOUR-i i OUR-i.

Ustavni sud naložio je Saboru da u roku od dvije godinu mora donijeti novi zakon. Zakonodavac može, kako bi ženi omogućio da njezino određenje prema trudnoći i majčinstvu bude slobodno, odrediti primjereno razdoblje razmišljanja prije donošenja odluke o prekidu ili nastavku trudnoće u kojem bi joj bile pružene sve informacije o trudnoći i uslugama koje joj stoje na raspolaganju (primjerice, o savjetodavnim centrima i zdravstvenoj zaštititi za vrijeme trudnoće i poroda, o radnim pravima trudnica i majki, o dostupnosti jaslica, o centrima koji osiguravaju odgovarajuću kontracepciju i informacije o sigurnom seksu, te o centrima u kojima se savjetovanje može obaviti prije i nakon trudnoće). Na zakonodavcu je također odrediti hoće li novim zakonom urediti pitanje troškova prekida trudnoće (hoće li ih i u kojim slučajevima snositi žena ili će oni teretiti državni proračun), pitanje priziva savjesti liječnika koji ne žele obavljati prekide trudnoće i slično, poručio je Ustavni sud.

Facebook Komentari