Koliki je efekt rada Vijeća vidjet će se. Ja sam unaprijed rekao da ne trebamo biti previše optimistični

Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zvonko Kusić, gostovao je u Dnevniku u 18 i otkrio što će Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima točno raditi, kojom dinamikom i koja su očekivanja od njega.

Što će Vijeće raditi, čime se baviti?

Ovo što je premijer naveo, on je čitao iz te odluke, dakle, Vijeće je zapravo jedan, ja bih rekao, test zrelosti društva. Mi smo došli do jedne faze nakon toliko godina, da se ti prijepori ima čovjek osjećaj čak povećavaju, a ne smanjuju. Ovo je hvale vrijedan potez i pokušaj da se, koliko je to moguće, tu trebamo biti realni, nikad svi ti prijepori neće nestati niti će sve skupine u društvu prihvatiti, ali da se za buduće generacije pokuša sa sustavnim, tolerantnim, znanstvenim pristupom smanjiti i da se te tenzije, koje opterećuju društvo i onemogućuju da se bavimo onim problemima koji su nam važni u razvoju društva, umanje i maknu od politike i od medija. Mediji isto tome daju preveliku pozornost. Ja se nadam da će sastav Vijeća, gdje su ljudi različitih opcija, dati preporuke. Vijeće je apolitično, ono nema političku pretenziju. Dobro bi bilo kad bi više vlada prihvaćalo takve preporuke.

Od Vijeća postoje velika očekivanja. Ideja o njegovu osnivanju nastala je nakon postavljanja HOS-ovih ploča u Jasenovcu, kad je premijer najavio osnivanje povjerenstva za suočavanje s prošlošću. Kakva je njegova uloga?

Ono je savjetodavno tijelo, ono predlaže Vladi mjere. Ne može Vijeće ništa. U Vijeću postoji dosta pravnika, koji su važni da s pravne strane kažu stvari. Ja mislim da je to jedan pomak unaprijed, iskorak. Koliki je efekt rada Vijeća vidjet će se. Ja sam unaprijed rekao da ne trebamo biti previše optimistični, a jednom društvu pomak gdje te teme ne bi dominirale bit će uspjeh.

U kojem će smjeru ići preporuke?

Preporuke smatra se da bi trebalo u Vijeću postići suglasje, ne glasovanje, ne nadglasavanje. Vijeće mora imati preporuke za simbolične situacije koje na bilo kojem kontekstu pokazuju nešto što vodi ka recidivu tih nedemokratskih sustava, ali mislim da je utjecaj na mlade, da se ne perpetuira stalno. Važna je simbolična poruka koja možda na neki način nekad ima isto u društvu veliki značaj.

Kakva će biti dinamika rada? Koliko će se često Vijeće sastajati i koliko će dugo raditi?

Naš je rok godinu dana i mi bi se vjerojatno morali sastati jedanput mjesečno. Godinu dana je rok koji je predviđen za trajanje Vijeća.

Pročitajte cijelu odluku i tko će sve biti u Vijeću za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima

Facebook Komentari