EP traži uvođenje vize za SAD ako je oni ne ukinu za Hrvate

Ad

Na današnjoj mini-plenarnoj sjednici u Bruxellesu Europski parlament velikom većinom glasova usvojio je Rezoluciju o obvezama Komisije u području viznog reciprociteta.

Budući da i dalje postoji nedostatak reciprociteta s određenim trećim zemljama, te da taj kriterij općenito podrazumijeva da građani EU-a koji putuju u treću zemlju podliježu istim uvjetima kao i državljani te treće zemlje koji putuju u EU-u, Europski parlament poziva Komisiju da usvoji potrebne pravne mjere u roku od dva mjeseca od usvajanja rezolucije. EP u rezoluciji traži da Europska komisija izvrši svoje zakonske obveze i donese delegirani akt kojim bi se privremeno suspendiralo ukidanje viza za građane SAD-a kada putuju u Europsku uniju, sve dok se potpuno ne uvede vizni reciprocitet sa svim zemljama članicama Europske unije, piše Večernji list.

“Ponovno podsjećam i inzistiram na tome da građani Republike Hrvatske, punopravne članice NATO-a i Europske unije, trebaju imati jednaki tretman kao i ostali građani EU. Zalažem se da svi građani EU imaju jednaka prava u svim područjima, bilo da se radi o kvaliteti proizvoda, mobilnosti ili posjedovanju viza za posjetu SAD-u. Ovo je jasan primjer da se građani 5 zemalja članica ne osjećaju jednakima”, izjavila je zastupnica Dubravka Šuica, potpredsjednica Odbora za vanjske poslove i članica Delegacije Europskog parlamenta za odnose sa SAD-om.

Zastupnik Tonino Picula, koji od početka mandata 2013. vrlo aktivno radi na ukidanju viza za Hrvate kada putuju u Ameriku, glasovao je za taj prijedlog i pozdravlja odluku Europske komisije.

“Podsjećam da je 12. travnja istekao dvogodišnji zakonodavni rok za primjenu viznog reciprociteta! Unatoč tome i dalje imamo situaciju da američki građani slobodno putuju Europskom unijom, a naši građani baš kao i građani Bugarske, Cipra, Poljske i Rumunjske moraju ispunjavati uvjete i plaćati aplikaciju za vizu čime su nepravedno diskriminirani u odnosu na sve druge zemlje članice. Drago mi je da Europski Parlament nastavlja vršiti pritisak na Komisiju da izvrši svoje obveze sve dok se ne ispoštuje potpuni vizni reciprocitet između Europske unije i SAD-a. Građani Hrvatske moraju imati ista prava kada putuju u SAD kao i ostali europski građani!”, rekao je Picula.

Građani 5 zemalja EU, Bugarske, Cipra, Hrvatske, Poljske i Rumunjske i dalje trebaju vizu za posjet SAD-u, dok se isto ne odnosi na Amerikance koji slobodno putuju Europskom unijom. Kanada također zahtjeva vize za bugarske i rumunjske građane, ali je najavila da će se vize ukinuti 1. prosinca 2017. Rok za ispravljanje izostanka reciprociteta istekao je 12. travnja 2016. no i dalje se očekuje reakcija Komisije. Prema načelu viznog reciprociteta, ako treća zemlja ne ukine vize u roku od dvije godine od primitka obavijesti o izostanku reciprociteta, Komisija je zakonski obvezna poduzeti mjere i usvojiti tzv. delegirani akt. Tim aktom suspendiralo bi se izuzeće od vize za državljane trećih zemalja koje nisu ukinule obvezu posjedovanja vize za građane određenih zemalja članica Unije.

“Današnja rezolucija Europskog parlamenta još jednom poziva na uspostavljanje jednakosti i eliminiranje diskriminacije među državama članicama Europske unije i njezinim građanima”, zaključila je Šuica, prenosi Večernji list.

Facebook Komentari