Kako financirati projekte jedinica lokalne samouprave iz fondova EU?

Piše: Dražen Prša

Udruga općina u RH u suradnji s Udrugom gradova u RH i Učilištem EU projekti organizirala je besplatnu obuku o financiranju projekata jedinica lokalne samouprave iz fondova EU.

Na konferenciji su predstavljene najave poziva iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali i Programa ruralnog razvoja općinama i gradovima, kako bi se predstavnici lokalne samouprave što bolje pripremili za povlačenje sredstava iz fondova EU u 2017. godini.(Udruga općina u Republici Hrvatskoj).
udruga općina edukacija1

Facebook Komentari