Veliki su izazovi pred lokalnim vlastima na uhodanim migrantskim rutama

Piše: Dražen Prša/Udruga Općina RH

Uzroci imigracija i nastavak suradnje lokalnih vlasti Europske unije i država Mediterana tema je dvodnevnog događanja Odbora regija EU na Malti 22. i 23. veljače.

Lokacija i tema nisu slučajno odabrani jer su upravo izazovi izbjeglica i migranata jedan od prioriteta aktualnog malteškog predsjedavanja Vijećem EU-a, a Malta se već godinama nosi s povećanjem njihova broja i i nužnošću prihvata. Nesređeni sustav na europskoj razini glavni je razlog malteških poziva na solidarnost upućenih drugim članicama te zahtjeva za poboljšanje mehanizma prihvata imigranata i tražitelja azila.

U kontekstu problema migracija u najopterećenijim regijama istaknuti su primjeri dosadašnjih napora europske politike susjedstva s posebnim naglaskom na područje Mediterana.

Konferencija ”Adresiranje uzroka migracije i prihvat imigranata” bavila se vanjskim aspektima i gospodarskim dimenzijama migracijskih politika EU-a okupivši paneliste iz europskih institucija i mediteranske gradonačelnike te zaključivši da je potrebno stvoriti uvjete za društveni i gospodarski razvoj regija i gradova koji su najviše pogođeni emigracijom svog stanovništva.

Panel o ulozi gradova i regija u prihvatu, postupcima za davanje azila i relokaciji migranata ponovio je izazove s kojima se nose lokalne vlasti koje se nalaze na uhodanim migrantskim rutama.

Osma plenarna sjednica Euromediteranske skupštine regionalnih i lokalnih vlasti (ARLEM) održana je u četvrtak, a na dnevnom redu je bila i rasprava o reviziji europske politike susjedstva i izazovima za lokalne i regionalne vlasti, raspoloživim instrumentima za decentraliziranu suradnju u Libiji te usvajanje akcijskog plana i prioriteta za 2017.

U radu konferencije sudjelelovali su članovi hrvatskog izaslanstva u Europskom odboru regija Bruno Hranić (glavni tajnik Udruge općina u RH), Vojko Obersnel i Nikola Dobroslavić, prenosi udruga-opcina.hr

Facebook Komentari