Kako primjenjivati Zakon o lokalnim porezima – stotinjak službenika upoznato sa primjenama zakona

Piše: Dražen Prša

U organizaciji Udruge općina u RH održan je 23. veljače u Zagrebu instruktivni seminar o Zakonu o lokalnim porezima.

Novi Zakon o lokalnim porezima, koji je u većem dijelu stupio na snagu 1. siječnja 2017., dok će neke odredbe stupiti na snagu 1. siječnja 2018., izaziva interes lokalne samouprave zbog najveće novosti koju donosi, a to je uvođenje poreza na nekretnine, pa će 2017. biti iskorištena kako bi se jedinice lokalne samouprave i Porezna uprava pripremile za njegovo uvođenje.

Udruga općina okupila je stotinjak službenika iz općina članica kako bi ih upoznala sa njihovim zadaćama.

Najvažnije aktivnosti odnose se na ažuriranje podataka o dosadašnjim obveznicima plaćanja komunalne naknade, odnosno budućim obveznicima poreza na nekretnine te na ažuriranje podataka o nekretninama koje postaju predmetom oporezivanja.

Nadležna državna tijela će jedinicama lokalne samouprave dostaviti podatke iz svojih evidencija koje se odnose na porezne obveznike i predmet oporezivanja u svrhu ažuriranja evidencija.

Jedinice lokalne samouprave trebaju uložiti i značajne napore u identifikaciju nekretnina koje se ne nalaze u njihovim evidencijama pa će im trebati suvremeni informacijski alati za pomoć jedinicama u tom poslu, koje je osigurala Porezna uprava. (http://udruga-opcina.hr)

Facebook Komentari