Vlada u Sisku, premijer obišao rafineriju: Projekti u toj županiji, bolnica, cestogradnja i Tehnološki park

Sjednica Vlade u četvrtak se održava u Sisku. Nejasno je hoće li danas biti odluke o poskupljenju plina.

Uoči sjednice premijer Plenković i ministri obišli su Rafineriju Sisak. Premijer se sastao s predsjednikom Uprave Ine Zoltánom Áldottom, ali i s predstavnicima sindikata Rafinerije.

”Iskoristili smo priliku zahvaliti premijeru na dolasku u Rafineriju, kao i na odluci od Badnjaka o otkupu dionica Ine od Mola. Bio je ovo kratak susret, nadamo se dužem uskoro”, kazao je Predrag Sekulić iz Stožera za obranu Rafinerije Sisak.

Po završetku sjednice Vlade, u 13.00 sati, predviđeno je potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Projekt „Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje“, ukupno je vrijedan 59.363.960,00 kuna (50 milijuna kuna bespovratnih EU sredstva, odnosno 84 posto). Cilj projekta je postići veću sigurnost zdravstvenog postupka i optimizaciju procesa rada. Projekt je usmjeren prvenstveno prema pacijentima kojima će se bitno povećati kvaliteta i dostupnost usluga u dnevnoj bolnici.

Projekt „Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje“, ukupno je vrijedan 29.160.375,00 kuna (20 milijuna kuna bespovratnih EU sredstva, odnosno 69%). Cilj projekta je postići bolju uslugu i smanjiti troškove hitnog prijema. Projekt je usmjeren prvenstveno prema kvalitetnijoj medicinskoj usluzi.

U nazočnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, ugovore će potpisati Gabrijela Žalac, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Tomislav Dujmenović, ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Peidišić“ Sisak, i Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, a nakon potpisivanja predviđene su izjave za medije.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. Izvješće o dosad učinjenom i o budućim projektima u Gradu Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji

2. Prijedlog zaključka o izgradnji mosta preko rijeke Odre kod Siska i kružnog toka na trasi spojne ceste čvor Sisak – Sisak, u sklopu projekta Sisak – Lekenik

3. Prijedlog zaključka o uvrštenju sanacije Mosta Gromova u Sisku u godišnji plan građenja i održavanja državnih cesta za 2017. godinu
obnove državne ceste DC 232 (dionica Drenov Bok-Jasenovac)

5. Prijedlog zaključka o rasporedu sredstava za izvanredno održavanje županijske ceste ŽC3263 (Zrin – G. Oraovica – Divuša)

6. Prijedlog zaključka o osiguranju pripreme i sklapanja sporazuma o zajedničkoj realizaciji projekta obnove državne ceste DC37 i DC30 na području Sisačko-moslavačke županije s izgradnjom pješačko-biciklističke staze

7. Prijedlog zaključka o darovanju nekretnina Gradu Sisku, koje u naravi predstavljaju bivšu upravnu zgradu Željezare Sisak, u svrhu ostvarenja projekta „Tehnološki park Grada Siska“

8. Prijedlog zaključka o darovanju nekretnine Sisačko-moslavačkoj županiji, koja u naravi predstavlja bivšu vojarnu u Lađarskoj ulici u Sisku, u svrhu unaprjeđenja djelatnosti visokog obrazovanja u Sisačko-moslavačkoj županiji

9. Prijedlog zaključka o darovanju nekretnine u k.o. Petrinja Sisačkoj biskupiji, Župi Svetog Pape Ivana Pavla II., u svrhu izgradnje crkve

10. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od

12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (EU)

11. Prijedlog uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu

12. Prijedlog odluke o proglašenju Projekta „Hoteli Plat“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

13. Prijedlog plana prijma osoblja u djelatnu vojnu službu za 2017. godinu

14. Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture

15. Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske

16. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja velike plave ribe (tune) u akvatoriju Vela Grška, u Općini Nerežišća, na otoku Braču

17. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast

18. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

19. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Jastrebarskom za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

20. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na nekretnini u Kninu, Kneza Domagoja 5, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Dom za starije i nemoćne osobe Knin, bez naknade

21. Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

22. Prijedlog zaključka u vezi s održavanjem zajedničke sjednice Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

23. Prijedlog zaključka o davanju odobrenja Ministarstvu unutarnjih poslova za nabavu jednog vozila s dizalicom (pauka)

24. Zahtjev za dostavu obavijesti u vezi s pokretanjem postupka donošenja novog Obiteljskog zakona – dostava obavijesti Ustavnom sudu Republike Hrvatske

25. Prijedlog zaključka u vezi s Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Saveznog ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke o pružanju usluga prijevoza hrvatskom vojnom osoblju koje sudjeluje u operaciji „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“.

Facebook Komentari