Aleksić je možda na pragu otkrivanja velikog skandala: Upute sudovima kako suditi bankama

Saborski zastupnik snage Goran Aleksić ocijenio je skandaloznim jedan uradak, koji bi mogao sličiti na uputstva sudovima kako da sude u prekršajnim postupcima protiv banaka.

SKANDAL!

Došao sam do kopiranih materijala koji izgleda sadrže objašnjenje prekršajnim sudovima što im je za činiti u poznatim prekršajnim postupcima. Ne vidim iz materijala o čemu se točno radi, tko je to napisao i kome je poslao, ali ono što sadrže ti materijali jednostavno je nepojmljivo i nevjerojatno. Ukratko, piše sljedeće:

1. Prije stupanja na snagu Zakona o potrošačkom kreditiranju (ZPK) iz NN 75/09 nije postojala obveza definiranja fiksnog dijela kamatne stope (FM), promjenjivog parametra (PP)i razdoblja promjena kamatnih stopa (RPK), nego su se kamatne stope ugovarale na temelju ZOO – TO JE TOČNO! A ja bih dodatno napisao – ZOO-om jasno je propisano da ugovorna činidba mora biti ODREDIVA, a to znači da kamatna stopa mora u ugovoru sadržavati podatke na temelju kojih će se mijenjati u budućnosti.

2. Izmjene ZPK iz NN 112/12 (ZIDZPK 112/12) donosi obvezu definiranja FM, PP i RPK te propisuje sankciju za njihovo nedefiniranje – TO JE NEDOVOLJNO JASNO NAPISANO I OBJAŠNJENO. Naime, to definiranje mora se predočiti kod ugovaranja kredita, a ne može se to definirati nakon što je ugovor već ugovoren – dakle, definiranje je vezano za ugovaranje novih ugovora, i nema veze s nekakvim naknadnim definiranjem nakon što je ugovor već ugovoren. Dakle, obveza ugovaranja je već propisana tim zakonom, ali za nove ugovore. I sankcija je propisana ne samo ako se ne definiraju parametri, nego i ako se oni nedvojbeno i jasno ne ugovore u ugovorima, jer sankcija je propisana općenito ako se ne postupi po članku 11.a, pa evo kako glasi stavak 4. u tome članku: “(4) Ako vjerovnik nudi ugovaranje promjenjive kamatne stope, dužan je jasno i nedvojbeno predočiti potrošaču prije sklapanja ugovora o kreditu elemente iz stavka 1. ovoga članka, kao i upozoriti potrošača o svim rizicima ove promjenjivosti te jasno i nedvojbeno ugovoriti u samome ugovoru o kreditu promjenjive elemente na temelju kojih se izračunava promjenjiva kamatna stopa.”– JASNO I NEDVOJBENO UGOVORITI – a ne jasno i nedvojbeno samovoljno definirati. Ako nisu ugovorile – SANKCIJA 80.000 DO 200.000 KN.

3. Izmjene ZPK iz NN 143/13 (ZIDZPK 143/13) donose obvezu definiranja FM, PP i RPK uz sankciju za neugovaranje u postojećim ugovorima u kojima to nije definirano – TO JE TOČNO – sankcija je propisana u slučaju ako se sve to ne ugovori, a nije bilo ugovorom definirano prije toga.

4. Piše dalje da sve to znači da ranije ugovoreni ugovori prije ZIDZPK 112/12 nisu mogli imati definirane parametre, jer to nije bilo za njih propisano, pa se stoga sastavnim dijelom tih ugovora smatraju obavijesti o promjeni kamatne stope – TO JE SKANDALOZNA TVRDNJA! Naime, ZOO-om je već i prije propisana odredivost kamatne stope, a nikakve naknadne obavijesti nisu i ne mogu biti u skladu s obveznom voljom dviju ugovornih strana za ugovorne obveze odnosno za bitne sastojke ugovora. dakle, samo potpisane ugovorne obveze vrijede, dok one samovoljno određene nikako ne mogu vrijediti, i nikakve obavijesti ne mogu zamijeniti potpisivanje egzaktne ugovorne odredbe. da bi se naknadno nešto definiralo, bilo je potrebno ugovoriti to isto aneksom ugovora o kreditu.

5. Piše – ukoliko na takav način, dakle slanjem obavijesti o kamatnoj stopi i parametrima, traženi podaci nisu postali dio ugovora, onda se radi o ugovorima u kojima nisu definirani FM, PP i RPK – TO JE NOVA SKANDALOZNA TVRDNJA!

Naime, budući da su ugovori prije 1.1.2013. ugovoreni s nepoštenim odredbama o promjenama kamatnih stopa na način da se one mijenjaju odlukama banaka, tvrdnje toga nekog da takve obavijesti, pa i one obavijesti u kojima su definirani parametri, predstavljaju dijelove ugovora ili da su postale dio ugovora JEST SKANDALOZNA, i napad je na vladavinu prava Republike Hrvatske.
PRILOŽENA KOPIJA TEKSTA JEST JEDAN TENDENCIOZNI I PROTUPRAVNI PAMFLET SUPROTAN I ZAKONU O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU I ZAKONU O OBVEZNIM ODNOSIMA! AKO JE TO UČINIO NETKO IZ SUDSKE HIJERARHIJE – TAJ NETKO TREBAO BI/TREBALI BI DATI OSTAVKU/OSTAVKE!

Nakon pravomoćne presude u slučaju Franak u kojoj je jasno utvrđeno da banke više nikada ne smiju samovoljno mijenjati kamatne stope, netko daje tumačenje da je to dopušteno, dapače da obavijest poslana dužniku postaje dio ugovora.

TO JE STRAVA I UŽAS, TKO GOD DA JE TO NAPISAO, IZVRŠIO JE NAPAD NA VLADAVINU PRAVA REPUBLIKE HRVATSKE.

Molim da mi javite, ako netko zna, odakle su stigle te tvrdnje.

Kopije su u prilogu…

Hvala informatorima, koje neću izdati da su mi dali informaciju tko je uputio ovakva tumačenja i kome ih je uputio.
Ja pretpostavljam da hijerarhijski viša sila tumači nižoj sili kako se mora ponašati…

pamflet1

Facebook Komentari