Prof. Koprić o reformi javne uprave kroz grčku mitologiju: To je kao s vražjim Augijevim štalama, teško ih je očistiti

Profesor Ivan Koprić govorio je za o skupu o javnoj upravi u organizaciji Instituta za javnu upravu, koji će pokriti niz tema od prava na pristup informacijama, transparentnosti proračuna i direktnog izbora čelnika agencija.

Građani i uprava su, navodi redoviti profesor i predstojnik Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u nekoj vrsti međusobne iritacije i straha.

“Pitanje je koliki je razmjer problema – što je izmišljeno, a što je stvarno, te koje su mjere potrebne”, kazao je.

Stereotipi o javnoj upravi su često negativni.

“Riječ je o fenomenu prepoznatom u cijelom svijetu – od sredine 70-ih su se počele širiti slike o prevelikoj javnoj upravi, lijenim, korumpiranim i neefikasnim službenicima. Uvijek ima takvih, a ako imate i jednog baca se sumnja na cijeli taj veliki sektor, iako brojni službenici profesionalci rade marljivo, posvećeni pravilima struke i na dobrobit cijele zajednice”, kazao je.

Vražje Augijeve štale

Njihov rad u cjelini teško je egzaktno ocijeniti: disciplinskih postupaka je malo pa se može zaključiti da problema nema. No, građani rijetko koriste mogućnost prijave neetično ponašanje službenika putem web stranice Ministarstva uprave.

“No, i tu je jako malo primjedbi… Premda mi imamo predodžbu da je toga puno više”, kazao je Koprić. Koliko je službenika koji nisu posvećeni poslu – jedno je pecepcija, a drugo su zabilježeni prijestupi – teško je reći, a istina je vjerojatno negdje u sredini.

“Problem je što jedan loš slučaj može ostaviti gorak okus i onda pod tim dojmom promatramo druge javne i lokalne službenike”, kazao je Koprić.

Naveo je i da je premalo vremena prošlo otkad je za ministra uprave postavljen Ivan Kovačić da bi se ocijenio njegov rad, no smatra da je krenuo u dobrom smjeru.

Paradoks racionalizacije javne uprave

“Ministarstvo preko svojih službenika i znanstvene zajednice priprema zakone, planove za racionalizacije agencija i ureda. Zasad su krenuli u pravom smjeru, no to je kao i sa tim vražjim Augijevim štalama koje se ne mogu odjednom očistiti – potreban je veliki napor. Njih koji rade na tim poslovima je premalo, mada to zvuči sad paradoksalno. Da, na nekim mjestima je previše ljudi, a na nekim premalo”, kazao je on, dodajući da je svugdje u svijetu tako – kada se mijenjaju zakoni i poslovi, potrebno je i mijenjati i organizacija.

“Deset godina se nije napravila analiza gdje ima manjka, a gdje viška ljudi, mada političari stalno o tome govore i to na način da kažu što bi građani htjeli čuti”, naveo je.

Ako u četiri godine ne naprave ništa, onda su “fulali”, pa čak ni do kraja godine, kaže on.

Facebook Komentari