NO HRT-a zove na reviziju od listopada 2016. godine zbog vanjske produkcije, i nikome ništa, svi spavaju – i Nina Obuljen

Ponukani objavom nalaza državne revizije o stanju u HAVC-u, Nadzorni odbor HRT-a želio bi podsjetiti hrvatsku javnost i na nalaz interne revizije HRT-a od 20. listopada 2016. godine, o nabavi audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača, prema kojem su se ugovori s odabranim proizvođačima audiovizualnih djela sklapali i prije isteka roka za predaju prijava na javni poziv, uz niz drugih nepravilnosti i propusta na koje upućuje nalaz interne revizije HRT-a, priopćio je NO HRT-a.

Nadzorni odbor još je 24. listopada 2016. godine zatražio od Ministarstva kulture, kao nadležnog resornog ministarstva, da žurno obavi upravni nadzor nad provedbom korištenja sredstava državne potpore (mjesečnih pristojbi) za nabavu audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača u 2015. i 2016. godini, kao i da obavi upravni nadzor nad zakonitošću općih akata HRT-a kojima se uređuju postupci te nabave. Zahtjevu smo priložili i izvješće interne revizije.

O svemu tome obavijestili smo i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora, kojem smo, također, još 9. studenog 2016. godine, dostavili nalaz interne revizije, uz informaciju o zabrinutosti Nadzornog odbora u svezi projekcije rezultata poslovanja HRT-a za 2016. godinu.

Nažalost, oba tijela su se oglušila o zahtjev Nadzornog odbora, zanemarujući dostavljeni nalaz interne revizije HRT-a, unatoč činjenici da se radi o iznosu od 32,5 milijuna kuna državnih potpora (mjesečnih pristojbi), koliko je Financijskim planom HRT-a za 2016. godinu, bilo planirano za nabavu audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača.

Zbog svega navedenog, a prije svega zbog ogluhe resornog ministarstva za provedbom zatraženog upravnog nadzora, Nadzorni odbor HRT-a jučer je uputio zahtjev glavnom državnom revizoru za žurnom, ad hoc revizijom HRT-ove nabave audiovizualnih djela u 2015. i 2016. godini, kako bi Državni ured za reviziju, sukladno svojoj zakonskoj ovlasti, u žurnom postupku, provjerio navode o nizu nepravilnosti na koje upućuje nalaz interne revizije HRT-a, priopćio je NO HRT-a.

Facebook Komentari