Povjerenstvo pokreće postupak protiv Borisa Vujčića jer je tri puta u tri godine primio nedopušteni dar bankara Unicredita

Izvor: Dražen Prša
Ad

Udruga Franak prijavila je Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa guvernera HNB-a Borisa Vujčića, a Povjerenstvo pokrenulo postupak.

Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Borisa Vujčića, guvernera Hrvatske narodne banke, zbog mogućih povreda članka 11. stavka 3., u svezi stavka 1. ZSSI-a, koje proizlaze iz primitaka plaćanja troškova puta i smještaja prilikom sudjelovanja na konferencijama Emerging Europe Winter Conference, u Kitzbuhelu, Austrija, u 2013. i 2014. godini te troškova smještaja prilikom sudjelovanja na istovjetnoj konferenciji u 2015. godini, a koje troškove je snosio organizator navedenih konferencija, UniCredit Bank AG Munich, trgovačko društvo iz grupacije UniCredit.

Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Borisa Vujčića zbog moguće povrede načela djelovanja propisanih člankom 5. stavkom 1. ZSSI-a, koja proizlazi iz propusta poduzimanja radnji kojima bi se, prije odlaska na službeno putovanje na konferenciju Emerging Europe Winter Conference u 2016. godini, otklonila mogućnost da mu troškove za vrijeme navedenog službenog posjeta plati UniCredit Bank AG Munich, trgovačko društvo iz grupacije UniCredit, stoji u odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja je danas objavljena.

Uvidom u prikupljene podatke i dokumentaciju utvrđeno je kako je dužnosnik Boris Vujčić dana 25. studenog 2015.g., putem e-maila, od UniCredit Bank AG – Corporate & Investment banking, Munich, primio poziv za sudjelovanje na Konferenciji Emerging Europe Winter Conference 2016. Dužnosnik je na Konferenciju pozvan u svojstvu predavača, a u pozivu je naznačeno kako će organizator snositi sve troškove za vrijeme Konferencije, uključujući troškove putovanja zrakoplovom, smještaja u hotelu, obroke te transfera do zračne luke. Poziv je u ime dužnosnika prihvaćen, e-mailom, dana 2. prosinca 2015.g. Prijava sudjelovanja potvrđena je od UniCredit-a dana 7. prosinca 2015.g.

E-mail dopisom od 29. prosinca 2015.g., HNB je organizatora obavijestio o letovima dužnosnika, a organizator je potom potvrdio kako je za dužnosnika organiziran transfer od zračne luke te je rezerviran smještaj u Hotelu Kempinski za dane 13. do 15. siječnja 2016.g. Dana 8. siječnja 2016.g. UniCredit je još jednom potvrdio rezervaciju Hotela te transfer od zračne luke do Hotela i nazad putem Europcar-a.

HNB je, e-mail dopisom od 25. siječnja, nakon što se dužnosnik vratio s Konferencije, zatražio od UniCredit-a podatke kako bi HNB mogla nadoknaditi troškove smještaja u hotelu.

Povjerenstvo tumači da se darom se u smislu ZSSI-a smatraju novac, stvari bez obzira na njihovu vrijednost, prava i usluge dane bez naknade, koje dužnosnika dovode ili mogu dovesti u odnos zavisnosti ili koje kod njega stvaraju obvezu prema darovatelju. S obzirom na pravni položaj i ulogu HNB-a u Republici Hrvatskoj, važnost očuvanja neovisnosti HNB i guvernera HNB-a kao čelnika navedene institucije kao i ovlasti i obveze guvernera HNB-a, Povjerenstvo tumači da plaćanje od strane privatnog poslovnog subjekta troškova putovanja, smještaja i eventualno drugih troškova nastalih povodom sudjelovanja dužnosnika Borisa Vujčića na konferencijama Emerging Europe Winter Conference u 2013.g., 2014.g. i 2015.g. u Kitzbuhelu, Austrija, može predstavljati nedopušteni dar u smislu članka 11. stavka 1. i stavka 3. ZSSI-a, stoji u odluci povjerenstva.

Facebook Komentari