Grad Sisak: 400 tisuća kuna za subvencioniranje kamata za kredite poduzetnicima

Piše: Dražen Prša

Gradsko vijeće Grada Siska prihvatilo je „Program Sisački poduzetnik 2017“., koji će provoditi Grad Sisak u suradnji s OTP bankom i Erste&Steiermärkische bankom. Kreditni fond koji osiguravaju banke iznosi 10 milijuna kuna, a iz gradskog proračuna će se izdvojiti 400.000,00 kuna za subvencioniranje kamata.

Korisnici kredita mogu biti mali, srednji i mikro poduzetnici, koji namjeravaju kupiti, izgraditi ili proširiti gospodarski objekt, kupiti opremu ili financirati trajna obrtna sredstva. Najniži iznos kredita je 50.000,00 kuna, najviši iznos kredita za ulaganja u gospodarske objekte je do 4 milijuna kuna, a za trajna obrtna sredstva do 1 milijun kuna.

Ovisno o namjeni kredita, potpora u godišnjoj kamatnoj stopi iznosi 4 posto za gospodarske objekte, 3,5 posto za opremu i 2,5 posto za obrtna sredstva.

Nakon potpisa Ugovora s bankama, Grad Sisak će tijekom ovog mjeseca raspisati natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita na koji će se moći javiti svi zainteresirani, a bit će otvoren do utroška planiranih proračunskih sredstava za ovu godinu. Inače, u sklopu Sisačkog poduzetnika 2016. realizirano je 9 kredita u iznosu 7.605.513,60 kn, a još su dva kredita u postupku.

Gradski vijećnici odlučili su i o otpisu nenaplaćenih potraživanja Grada Siska, koja nisu utemeljena i naplativa radi zastare, okončanja stečajnih i likvidacijskih postupaka, neuspjelih ovršnih postupaka i potraživanja od subjekata brisanih iz sudskog registra.

Radi se o ukupno 37,7 milijuna kuna, a od toga je najviše nenaplaćenih potraživanja za komunalnu naknadu za pravne osobe od čega je 25 milijuna kuna komunalne naknade Željezare Sisak koja je brisana iz registra. Potraživanja za otpis se odnose na period od 1997. do 2014. godine. Njihovim brisanjem iz knjigovodstvene evidencije Grada Siska baza podataka će se uskladiti s realnim stanjem.

Kako je početkom ove godine stupio na snagu novi Zakon o upravnim pristojbama, vijećnici su donijeli i Odluku o načinu plaćanja upravnih pristojbi. Svi obveznici plaćanja pristojbi Gradu Sisku uplaćivat će ih ubuduće na žiro račun Grada Siska, a na šalterima gradske blagajne na tržnici Kontroba i u Capragu to će biti moguće bez naknade.

Na sjednici Gradskog vijeća izmijenjena je i Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza za određene kategorije građana. Umjesto vožnje po cijeni od tri kune autobusima Auto prometa na području grada, osobe starije od 65 godina bez prihoda, nezaposleni te korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, doplatak za pomoć i njegu kao i osobnu invalidninu imat će pravo na 40 besplatnih vožnji tijekom mjeseca u jednom smjeru.

Umirovljenici i osobe s invaliditetom i dalje imaju pravo na prijevoz u javnom prometu na području grada po cijeni od tri kune za vožnju u jednom smjeru. (Grad Sisak)

Facebook Komentari