Aleksić o Vujčićevom sukobu interesa: Gospodo iz HNB-a, stidite se, ne znate što radite, ali znate za koga radite!

Zastupnik Snage Goran Aleksić na fb-u se osvrnuo na priopćenje HNB-a oko sukoba interesa guvernera Borisa Vujčića, procesa koji je pred povjerenstvom pokrenula Udruga Franak, i postavio HNB-u par pitanja.

Reakcija HNB-a na prijavu:

“Hrvatska narodna banka, kao ni guverner Boris Vujčić, od Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, nisu zaprimili nikakvu odluku niti obavijest o pokretanju postupka utvrđivanja sukoba interesa. Na temelju saznanja iz medija o ovom pitanju možemo izjaviti sljedeće:

Sudjelovanje guvernera na sastancima s međunarodnim investitorima u hrvatski dug, kao što je onaj koji se svake godine održava u Kitzbuehelu u organizaciji UniCredit Bank AG Munich (Njemačka), čini dio redovnih dužnosti guvernera. Zbog istog razloga ovoj konferenciji redovito prisustvuju predstavnici središnjih banaka i ministarstava financija država središnje i istočne Europe, uključivši Tursku i Rusiju, kao i globalni investitori i financijske institucije. Guverner Vujčić je na spomenutu konferenciju nekoliko godina uzastopce bio pozivan kao govornik te je u tim prilikama održao i desetke bilateralnih sastanaka sa investitorima. Kao što je redovita praksa na međunarodnim skupovima ove vrste dio troškova sudjelovanja HNB-a snosio je organizator budući da je guverner bio pozivan kao govornik. Konačno, ističemo kako ni Zagrebačka banka d.d., a niti članice Unicredit grupe koje su izravno ili neizravno vlasnici Zagrebačke banke, nisu organizatori ove konferencije.
Rukovodstvo HNB-a uvjereno je da u sudjelovanju guvernera na ovoj konferenciji nije bilo sukoba interesa, te da neovisno i objektivno djelovanje HNB-a nije ni na koji način dovedeno u pitanje. Guverner na te sastanke odlazi isključivo u interesu Republike Hrvatske, a ne u osobnom interesu.”

Gospodo iz HNB-a, ako je sve to istina, odgovorite mi na sljedeća pitanja:

1. Zašto ste dopuštali bankama da ugovaraju jednostranu promjenu kamatne stope odlukom banke ili na temelju tržišnih uvjeta, i opet odlukom banke o kamatnim stopama? Dapače, na vašim mrežnim stranicama sve do presude Visokoga trgovačkog suda stajala je obavijest potrošačima, baš na stranicama za zaštitu potrošača, da je takav administrativni način određivanja kamatne stope dopušten.

2. Zašto držite i dalje ljestve bankama u njihovu nezakonitu postupanju te tvrdite da su banke na temelju zakona trebale samo definirati, ali ne i ugovoriti fiksni dio kamatne stope, promjenjivi parametar i razdoblja promjena kamatnih stopa?

Osobno smatram da ste vi iz HNB-a suodgovorni za nezakonito poslovanje banaka u odnosu na potrošače kada je kamatna stopa u pitanju, a svakako ste krivi za plasiranje kredita s valutnom klauzulom CHF, jer niste to spriječili. Morali ste spriječiti plasiranje kredita koji se temelje na međubankarskom klađenju na jaču kvotu, i to na sigurno klađenje za banke, u kojem banke majke zarađuju razliku tečaja na glavnicama, a domaće banke zarađuju razliku tečaja u kamatama. To je jedna od većih prevara hrvatskih građana. Nakon što ih je prevarila nova vlast devedesetih koja je obećavala brda i doline, obećavala rast malog poduzetništva, HNB je omogućio da se te iste građane pelješi, da im se prazne džepovi, da ih se dovodi do prosjačkog štapa.

Banke majke preko financijskih derivata za CHF nemoralno su zaradile na razlici tečaja oko 10 milijardi kuna.

Domaće banke preko kamata na razlici tečaja zaradile su nemoralno oko 2 milijarde kuna, a na nepoštenim povećanjima kamata još 3 milijarde kuna.

Možda te moje brojke nisu potpuno točne, jer ja ne mogu doći do točnih izračuna, ali nisu daleko od istine.

Gospodo iz HNB-a, stidite se, ne znate što radite, ali znate za koga radite!, poručio je Aleksić.

Facebook Komentari