Aleksić o novoj odluci Suda EU oko minimalne kamate i zastare, što bi moglo uzdrmati i banke u Hrvatskoj

Zastupnik snage Goran Aleksić izvijestio je o još jednoj presudi Suda EU koja ne ide u prilog bankama, a riječ je o Zahtjevu za prethodnu odluku – Direktiva 93/13/EEZ –Potrošački ugovori – Hipotekarni zajmovi – Nepoštene odredbe – Članak 4. stavak 2. – Članak 6. stavak 1. – Proglašenje ništavosti – Ograničavanje od strane nacionalnog suda vremenskih učinaka proglašenja ništavosti nepoštene odredbe”, koju su podnijeli španjolski sudovi.

O LIMITIMA MINIMALNE KAMATNE STOPE I O ZASTARAMA POTRAŽIVANJA

Naime, ako je netko ugovorio kamatu na pravilan način, ako se ona sastoji od marže i libora ili euribora, onda se kamata mora mijenjati točno u skladu s promjenama vrijednosti libora i euribora tijekom razdoblja kada se kamata mijenja, čak i ako je ugovoreno da kamatna stopa ne može biti manja od nekog graničnog minimalnog iznosa.

To je presuđeno presudom Suda EU te se mora primjenjivati na jednak način i u Hrvatskoj, a istodobno je njome presuđeno i to da nacionalni sud ne smije ograničavati restitucijske učinke presude ako se presudi da je neka odredba ništetna, drugim riječima ta presuda bitna je i za pobijanje zastare, ako se banka poziva na zastaru, kaže Goran Aleksić.

Presudu možete pročitati OVDJE

Share This Article