14.5 C
Zagreb
Naslovnica Hrvatska Bez novaca: Aleksić običnim jezikom objasnio forward ugovor s valutnim swapom i...

Bez novaca: Aleksić običnim jezikom objasnio forward ugovor s valutnim swapom i u čemu je kvaka s CHF-om u bankama

Saborski zastupnik Snage Goran Aleksić običnim jezikom objasnio je forward ugovor s valutnim swapom i u čemu je kvaka s CHF-om u bankama.

Sada ću malo šire još jednom objasniti kako funkcionira forward ugovor s valutnim swapom, dalje ćemo ga zvati forvarduša – objasnit ću laički, jer drugačije i ne znam. Sve što ću opisati radi se knjigovodstveno, nitko nikuda ne nosa novce… 🙂

Dakle, banka plasira npr. milijardu kuna kredita s valutnom klauzulom CHF. A ima u štednji samo 200 milijuna CHF-a. Ostalih 800 milijuna mora pokriti forvardušama.

Te forvarduše rade se često i to tako da se u vanbilancu premješta iznos koji nije pokriven CHF-om, i to iznos koji banka ima u eurima. I onda se napravi forvarduša s mamicom tako da se iznosi eura zamjenjuju za iznose CHF-a po tečaju koji vrijedi na dan ugovaranja, a ugovara se i neka kamata. To su kratkoročni ugovori.

A kada ugovor istekne potpuno se jednaka suma eura i CHF-a + kamata mamici vrati natrag odakle je stigla, pa se onda ponovo ugovori nova forvarduša.

I takvih ugovora ima na stotine i tisuće. Zbog toga što tečaj CHF-a raste, a stalno se ista ugovorena količina eura i CHF knjigovodstveno razmjenjuje, razliku tečaja plaćali su kreditirani građani, mi koji smo digli CHF kredite.

Mamica ima možda na milijune takvih ugovora sa svim kćerima.

E, da bismo došli do saznanja jesu li mamice imale pokriće za CHF koji su “razmjenjivale” s kćerima, moralo bi se u nekom trenutku uzeti sve ugovore koji su bili na snazi, vidjeti koliko je ukupno CHF-a u tim ugovorima bilo ugovoreno, i vidjeti postoji li taj iznos ili iznos veći od toga iznosa u bilanci mamice u obliku štednje.

Ako taj iznos nije pokriven u štednji, onda je to corpus delict, i onda je to dokaz da su mamice zajedno s kćerima varale cijelu istočnu EU.

Naglašavam AKO, jer ako su mamice ipak imale pokriće, onda se radi o formalno dopuštenom pravnom poslu s forvardušama. To bi mogao ispitati samo neki financijski interpol, ili ECB – ako bi ECB to htio. Bilo bi dobro kada bi mi netko rekao koji je način da se pokrene jedan takav proces, jer ja uistinu ne znam, nemam nikave dokaze, nego samo sumnje…

Najnovije

Još iz rubrike

1 KOMENTAR