Vlada na zatvorenom dijelu sjednice razriješila pomoćnike ministra Krstičevića i Barišića

Na zatvorenom dijelu 18. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 27. siječnja 2017. godine. S obzirom da se radi o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.

Vlada je odgovorila Ustavnom sudu Republike Hrvatske u vezi s prijedlogom za pokretanjem postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Uredbe o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine, broj 78/16). Vlada predlaže Ustavnome sudu da ne prihvati navedeni prijedlog. Odgovor Vlade bit će u cijelosti objavljen uz odluku Ustavnog suda.

Vlada je dala odgovor na tužbu Upravnom sudu u Osijeku, u upravnome sporu radi ocjene zakonitosti propuštanja donošenja pojedinačne odluke javnopravnog tijela.

Vlada je uputila pismo namjere o pristupanju Republike Hrvatske u punopravno članstvo Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD).

O koracima koje Hrvatska treba poduzeti glede članstva u OECD-u, gotovo jedinoj preostaloj međunarodnoj organizaciji kojoj bi Hrvatska mogla pristupiti, razgovarao je predsjednik Vlade Plenković na nedavnom sastanku s glavnim tajnikom OECD-a Angelom Gurrijom u okviru Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu. Članstvo u OECD-u bilo bi iznimno korisno i dalo bi nam konačni legitimitet u smislu stanja gospodarstva, fiskalne odgovornosti i funkcioniranja pravne države, kazao je nakon toga sastanka predsjednik Vlade Andrej Plenković. OECD ima 35 država članica, gospodarski najrazvijenijih država svijeta.

Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja je označen stupnjem tajnosti „ograničeno“, stoga nismo u mogućnosti objaviti ovu točku u cijelosti.

Vlada je informirana o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i ispunjavanju preduvjeta.

Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima.

Na osobni zahtjev razriješila je pomoćnika ministra obrane mr.sc. Nikolu Brzicu s danom 31. siječnja 2017. te s danom 1. veljače 2017. imenovala novog pomoćnika ministra obrane dr.sc. Petra Mihatova.

Vlada je razriješila dosadašnjeg pomoćnika ministra znanosti i obrazovanja prof.dr.sc. Krešu Zadru, a imenovala novog pomoćnika dr. sc. Tomislava Sokola.

Za glavnu tajnicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, Vlada je imenovala Tinu Markuš.

Vlada je državnoj službenici Petri Anđelović dala ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Središnjeg državnog ureda za šport do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Središnjeg državnog ureda za šport, a najduže do šest mjeseci.

Državnom službeniku Marku Brajku, Vlada je dala ovlaštenje za obavljanje poslova zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje do povratka s dugotrajnog bolovanja sadašnjeg zamjenika državnog tajnika spomenutog Središnjeg državnog ureda.

Vlada je opozvala svog dosadašnjeg predstavnika u Povjerenstvu Gospodarsko-socijalnog vijeća za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene Davora Hušku, te imenovala Spomenku Đurić za novu predstavnicu Vlade Republike Hrvatske u tome povjerenstvu.

Vlada je razriješila dosadašnjeg člana Glavne Skupštine Hrvatske elektroprivrede d.d. Tomislava Panenića i za novoga člana koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske odredila dr.sc. Zdravka Marića.

Razriješen je dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik dr.sc. Žarko Koboević te dosadašnji članovi Željan Matić, Jelka Musladin, mr.sc. Nina Perko te Nikola Beusan. Novim predsjednikom Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik imenovan je Kristijan Pavić, a članovima mr.sc. Marko Potrebica, Jelka Musladin, Baldo Tomašević i Sven Jesenković.

Vlada je za obavljanje poslova iz nadležnosti gradskih i općinskih vijeća i gradonačelnika i općinskih načelnika, na prijedlog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra uprave za imenovanje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradskih i općinskih vijeća i gradonačelnika i općinskih načelnika, sukladno rješenjima Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju gradskih i općinskih vijeća i razrješenje gradonačelnika i njihovih zamjenika te općinskih načelnika i njihovih zamjenika, iz razloga što nisu u zakonom određenom roku donijeli proračune imenovala:

Snježanu Hopp, povjerenicom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskoga vijeća i gradonačelnika Grada Daruvara;

Nadu Medović povjerenicom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskoga vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika;

Igora Vidalinu, povjerenikom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskoga vijeća i gradonačelnika Grada Sinja;

Miroslava Hreljca, povjerenikom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskoga vijeća i gradonačelnika Grada Varaždinskih Toplica;

Povjerenikom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskoga vijeća i općinskoga načelnika Općine Ferdinandovac, Vlada je imenovala Miroslava Mikulića;

Povjerenicom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskoga vijeća i općinskoga načelnika Općine Kolan, imenovana je Silvija Hodak Tauzer;

Vlada je povjerenikom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskoga vijeća i općinskoga načelnika Općine Lanišće imenovala Romana Carića;

Povjerenicom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskoga vijeća i općinskoga načelnika Općine Milna, imenovana je Marija Dijaković;

Javorko Novak imenovan je povjerenikom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskoga vijeća i općinskoga načelnika Općine Sikirevci;

Zlatka Dovhanja Vlada je imenovala povjerenikom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskoga vijeća i općinskoga načelnika Općine Štitar;

Povjerenikom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskoga vijeća i općinskoga načelnika Općine Velika Kopanica imenovan je Josip Glavačević;

Povjerenikom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskoga vijeća i općinskoga načelnika Općine Višnjan-Visignano, imenovan je Mladen Buršić.

Facebook Komentari