VIDEO Vlada o svojih 100 dana, o zahtjevu 45 zastupnika za smjenu Pave Barišića, smanjenju upravnih pristojbi…..

Vlada će na današnjoj sjednici donijeti novu uredbu o tarifi upravnih pristojbi, a kako se neslužbeno doznaje, sve će se pristojbe smanjiti od 30 do čak 80 posto.

Koliko se smanjenje očekuje po kojoj pristojbi za sada ne žele otkriti, no kažu kako je riječ o prvom koraku ka ostvarenju plana koji je nedavno najavila potpredsjednica Vlade Martina Dalić, a koji bi kroz niz mjera u različitim resorima trebao poboljšati administrativno i regulatorno okruženje, odnosno smanjiti prepreke poslovanju u Hrvatskoj.

Uz gospodarstvenike, niže upravne pristojbe obradovat će i druge građane jer se smanjuju i takse za izdavanje različitih osobnih dokumenata, primjerice putovnice za koju se sada plaća pristojba od 70 kuna.

Na dnevnom redu je i prijedlog Stategije upravljanja javnim dugom koja, kako se neslužbeno može čuti, predviđa smanjenje udjela javnog duga u BDP-u na 81 posto do kraja ove i 79,4 posto iduće godine.

Vlada bi se trebala očitovati i o prijedlogu razriješenja ministra obrazovanja, znanosti i sporta Pave Barišića koji su u proceduru uputili zastupnici SDP-a, HNS-a i HSU-a. Oporba tvrdi kako su analize pokazale da je plagiranje uobičajen način rada ministra te da je Barišić mijenjao teksove svojih radova kako bi prikrio tu činjenicu, piše Večernji list.

Pod optužbama za plagiranje Barišić se našao od samog imenovanja na ministarsku dužnost. Optuživalo ga se da je u svom radu preuzeo dijelove teksta američkog filozofa Stephena Schlesingera te da ga pritom nije citirao, a takav je zaključak potvrdio i Odbor za etiku u znanosti u krnjem sastavu.

Akademska zajednica ostala je podijeljena oko Barišićeva slučaja, no premijer Plenković čvrsto je stao u obranu svog ministra.

Priče o plagiranju odbio je kao prenapuhane i poručio kako Barišić uživa njegovo puno povjerenje pa je za očekivati da će na tom tragu biti i odgovor Vlade oporbi. Na samom početku sjednice Plenković bi trebao podnijeti izvješće o prvih 100 dana rada Vlade.

Sjednica Vlade

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. Izvješće o prvih 100 dana Vlade

2. Prijedlog strategije upravljanja javnim dugom za razdoblje 2017. – 2019.

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnim potporama (EU)

4. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
5. Prijedlog uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (EU)

6. Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja prof. dr. sc. Pavi Barišiću, ministru znanosti i obrazovanja (predlagatelji: 45 zastupnika u Hrvatskome saboru) – davanje očitovanja Hrvatskome saboru

7. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a) Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i HSU-a u Hrvatskome saboru)

b) Prijedlog zakona o minimalnoj plaći, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)

8. Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine

9. Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2017. godini

10. Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine

11. Prijedlog odluke o donošenju I. izmjene Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (EU)

12. a) Izvješće o provedbi mjera iz Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) za razdoblje od 2014. do 2016., za 2015. godinu
b) Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za izradu i praćenje Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.), za razdoblje od 2017. do 2019. godine

13. Prijedlog odluke o provedbi Rezolucije Zajedničkog odbora za sukcesiju diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ od 21. listopada 2016. godine

14. Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem II. Aneksa Ugovora o pružanju usluge snimanja sjednica Vlade Republike Hrvatske i drugih događanja

15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave

16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka–Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka–Zagreb

17. Prijedlozi rješenja o istovremenom raspuštanju gradskih odnosno općinskih vijeća i razrješenju gradonačelnika odnosno općinskih načelnika te njihovih zamjenika:

17.1. Grada Daruvara
17.2. Grada Dubrovnika
17.3. Grada Sinja
17.4. Grada Varaždinskih Toplica
17.5. Općine Ferdinandovac
17.6. Općine Kolan
17.7. Općine Lanišće
17.8. Općine Milna
17.9. Općine Sikirevci
17.10. Općine Štitar
17.11. Općine Velika Kopanica
17.12. Općine Višnjan-Visignano.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 27. siječnja 2017. godine

2. Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Uredbe o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine, broj 78/16) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske

3. Upravni spor, radi ocjene zakonitosti propuštanja donošenja pojedinačne odluke javnopravnog tijela – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Osijeku

4. Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

5. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i ispunjavanja preduvjeta

6. Kadrovska pitanja

7. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Facebook Komentari