U Parlamentu Federacije BiH nakon pobune Mostaraca ipak usvojene nove trase autoceste koridora Vc

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na svojoj 17. redovnoj sjednici podržao je većinom glasova amandmane Vlade FBiH na prijedlog prostornog plana područja s posebnim obilježjima od značaja za FBiH “Autocesta na Koridoru Vc”.

Još sutra o njima će se izjašnjavati i delegati Doma naroda, nakon čega će biti poznate neke nove dionice Autoputa A1, posebno one sporne dionice oko Mostara u vezi s kojima se veliki broj Mostaraca bunio proteklih dana.

“Najznačajnije izmjene odnose se na dionicu Konjic (petlja Ovčari) – Mostar Sjever, te se izmjenom, koju je predložilo JP Autoceste FBiH, omogućava jeftinije i bolje rješenje izgradnjom tunela Prenj. Tako se po istom prijedlogu trasa autoceste skraćuje za 18 km čime se povećava isplativost projekta”, kazao je pomoćnik federalnog ministra prostornog uređenja Zdenko Antunović.

Također, usklađena je trasa autoceste na dionici Mostar Sjever – Mostar Jug. Umjesto prolaska trase kroz Blagaj ona je pomjaknuta na način da prolazi između aerodroma Mostar i magistralne ceste M17. Potpuno je promijenjen položaj petlje Mostar – Jug, čime je omogućena lakše i brža povezanost autoceste i magistralne ceste M17.

Amandmanima je predviđena mogućnost polaganja instalacija energetske infrastrukture, vodoopskrbe, telekomunikacija, PTT instalacija, a prema prostornim i tehničkim mogućnostima u prostoru trase Koridora Vc (zaštitnog pojasa) i u nazivu planskog dokumenta definiran je period od 20 godina važenja prostornog plana, od dana objavljivanja Odluke o donošenju plana u Službenim novinama FBiH.

“Ovim amandmanima obuhvaćena je i definirana kompletna trasa Autoceste koridora 5c od Svilaja (granica s Hrvatskom na sjeveru) do Biječe na jugu, na granici s Hrvatskom, koja će omogućiti Koridor 5c i Jadransko-jonsku autocestu, odnosno utvrđen je konačan položaj trase Autoceste kroz teritorij BiH”, kazao je Antunović.

Vladinim amandmanima predviđene su korekcije trase od Doboj-Juga do Drivuše, čime se rješava pitanje priključka autoceste Tuzla-Žepče na autocestu na Koridoru 5c i definira trasa Koridora 5c kroz Žepče.

Izrađeno je idejno rješenje interregionalnog čvorišta u području južno od Žepča.

Facebook Komentari