HSS Sisačko moslavačke županije – Željko Lenart lažno se predstavlja kao predsjednik HSS Sisačko moslavačke županije

Piše: Dražen Prša

Izborna skupština Županijske organizacije Hrvatske seljačke stranke Sisačko-moslavačke županije održana 08. prosinca 2016. godine u Repušnici je ilegalna, a tome u prilog ide i činjenica da do danas izabrano vodstvo na čelu sa Željkom Lenartom nije upisano u registar političkih stranaka te samim time nema ovlasti za zastupanje županijske organizacije.

No, to dosad nije spriječilo Željka Lenarta da se lažno predstavlja kao predsjednik HSS SMŽ.

Članovi HSS-a predvođeni Marijanom Petir zatražili su od Ministarstva uprave poništenje navedene skupštine budući da ista nije održana u skladu sa Statutom Hrvatske seljačke stranke kao niti sa Zakonom.

Skupština održana u prosincu je sazvana od strane nenadležnog tijela, sazvao ju je Željko Lenart kao nelegalni ovlaštenik predsjedništva, što je protivno odredbama Statuta HSS-a.

Prije toga je Predsjedništvo HSS-a suspendiralo županijsku organizaciju HSS SMŽ, a da nikad nisu dostavili odluku o suspenziji, na koju je po Statutu HSS-a propisano pravo žalbe, već su na istoj sjednici istovremeno imenovali za ovlaštenika Željka Lenarta premda sam pojam ovlaštenik ne postoji u Statutu HSS-a.

Osim toga Željko Lenart je protustatutarno raspustio organizacije u Petrinji, Glini, Lekeniku i Majuru, a to jedino može napraviti županijski odbor.

Ivica Perović kao predsjednik organizacije u Lekeniku nije stigao niti napisati žalbu zbog raspuštanja, na što po Statutu ima pravo, a već je Željko Lenart imenovao povjerenicu Maricu Zlovolić, koja je sazvala nelegalnu skupštinu u Lekeniku, na kojoj nije bilo kvoruma, jer općinska organizacija HSS-a broji 405 članova, što znači da je od ukupno 80 delegata trebalo biti prisutno najmanje 41 za kvorum, a bilo je prisutno 20 članova koji čak nisu bili niti delegati, no svejedno je Marica Zlovolić izabrana za novu predsjednicu, a izabrani su i delegati koji su sudjelovali na skupštini županijske organizacije. Sve te radnje čine skupštinu ŽO HSS SMŽ od 08. prosinca 2016. godine nelegalnom.

Uvidom u registar političkih stranka na današnji dan vidi se da je kao osoba ovlaštena za zastupanje Županijske organizacije HSS-a SMŽ upisana Marijana Petir, kao predsjednica a ne Željko Lenart, priopćenje je koje je pristiglo na redakciju Hrvatske danas.

Facebook Komentari