Oko 823 tisuće Hrvata je sirotinja: Evo u kojem gradu u Hrvatskoj je najmanji rizik od siromaštva

Piše: Dražen Prša

Iako je Hrvatska sa stopom rizika od siromaštva 19,2 u europskom vrhu, neki naši gradovi daleko su bolji od EU zemalja koje imaju najmanji problem sa siromaštvom. Čabar tako bilježi stopu od tek 4,7 posto, Labin 6,7 a Buzet 6,9 posto rizika od siromaštva…

Siromaštvo je globalni problem današnjice, a prema podacima Eurostata, samo u zemljama EU prošle je godine riziku siromaštva bila izložena gotovo četvrtina populacije, preko 122 milijuna ljudi.

Na žalost i za razliku od nekih drugih, pozitivnih trendova u kojima smo najčešće na začelju kolone, kada su u pitanju nezaposlenost i siromaštvo, Hrvatska je u gornjem dijelu EU ljestvice.

Četvrti smo u Europi po siromaštvu starijih osoba, imamo jednu od najvećih stopa nezaposlenosti mladih, a po riziku od siromaštva smo osmi, sa stopom od 19.2 posto.

Državni zavod za statistiku objavio je naime prije nekoliko mjeseci detaljne rezultate istraživanja siromaštva i socijalne isključenosti.

Kombiniranjem Popisa stanovništva iz 2011. godine koji nudi podatke o svim stanovnicima, ali sadrži ograničene podatke o njihovom blagostanju bilo je potrebno kombinirati s istraživanjem koje nudi podatke o dohotku kućanstva.

Preko Ankete o dohotku stanovništva (EU-SILC) u kombinaciji s popisom stanovništva, simuliran je dohodak svakog popisanog kućanstva.

Korištenjem različitih ekonometrijskih modela, metodom procjene na malom području (small area estimation) dobiveni su po prvi puta za Hrvatsku podaci o siromaštvu na svim razinama tj. za svaku pojedinu županiju, gradove i čak općine.

Za Hrvatsku je procijenjen prag rizika od siromaštva za odraslu osobu u iznosu od 24. 000 kuna godišnje i upravo malo prije spomenutom metodom procjene na malom području, dobivena je stopa rizika od siromaštva 19.2 posto.

To znači da otprilike 823. 000 osoba u Hrvatskoj ima dohodak ispod praga rizika od siromaštva, a najugroženije su osobe starije od 65 godina.

Analitičari gradonačelnik.hr-a analizirali su, pak, ove podatke prema dohodovnoj metodi i istražili koji su to gradovi u Hrvatskoj koje su najmanje pogođeni siromaštvom i socijalnom isključenosti.

Podaci o siromaštvu, po prvi put analizirani na tako detaljnim razinama, trebali bi poslužiti kao pomoć u donošenju politika smanjenja regionalnih razlika i iskorjenjivanja siromaštva i socijalne isključenosti na području cijele Hrvatske.

Brojke koje ćemo prikazati ne prikazuju koliko je osoba stvarno siromašno, nego koliko njih ima dohodak ispod praga rizika od siromaštva (izraženo u postocima prema broju stanovnika grada/općine).

Analiza je pokazala da u prosjeku gradovi imaju manju stopu rizika od siromaštva (18.5 posto) u odnosu na općine (27.1 posto). Takav rezultat nije neobičan s obzirom da su gradovi generatori gospodarskog rasta i privlače više investicija koje dovode zapošljavanju i smanjenju siromaštva u odnosu na općine.

Izdvojili smo deset gradova čija stopa rizika od siromaštva daleko nadmašuje i najbolje europske prosjeke. Najniže stope, naime, bilježe Češka (10 posto), te Nizozemska, Danska, Slovačka i Finska (12 posto).

Gledajući po dohodovnom kriteriju, pokazalo se tako da je grad koji gotovo i ne osjeća problem siromaštva – Čabar. Gradić sa nešto više od četiri tisuće stanovnika, nedavno proslavljen po najvećem broju djece rođene u izvanbračnim zajednicama u Hrvatskoj, po DZS-ovim podacima ima rizik od siromaštva od tek 4,7 posto.

Gradonačelnik Kristijan Rajšel relativizira ove podatke i poručuje – nema nikakvog nad standarda u Čabru. Naime, podsjeća i na DZS-ovo upozorenje da podaci na malom uzorku nisu pouzdani.

„Rizik od siromaštva mjeren je dvjema metodama, dohodovnoj i potrošnoj. Prema dohodovnoj imamo stopu rizika manju od 5 posto, a po potrošnoj preko 20 posto, slabije od prosjeka Hrvatske. Dakle podaci nisu pouzdani jer su rezultati sasvim različiti, ovisno kako mjerite“, kaže gradonačelnik Čabra. (Gradonačelnik.hr)

Facebook Komentari