U 15.30 počinje inauguracijska svečanost, u 18 sati priseže Donald Trump

U 15.30 počinje inauguracijska svečanost na kojoj će biti članovi Kongresa, suci Vrhovnog suda, diplomati i javnost.

Trojica bivših predsjednika, Jimmy Carter, Bill Clinton i George Bush mlađi bit će na prisezi, kao i Trumpova protivnica Hillary Clinton.

U 18 sati priseže Donald Trump i to s dvije Bibilije, onom koju mu je poklonila majka, i onom kojom se koristio Abraham Lincoln.

Trump nakon toga drži inauguracijski govor.

Facebook Komentari