Projektom ugradnje dizala u višestambene zgrade umirovljenici podižu kvalitetu života građana

Ad

Na inicijativu Koordinacijskog odbora društava i udruga HP i HT umirovljenika Hrvatske, Hrvatska gospodarska komora se, s Hrvatskom udrugom za dizala, uključila u projekt kojim se želi ugrađivati osobna dizala u višestambene zgrade uz korištenje sredstava iz EU fondova.

S obzirom na to da znatan broj stambenih zgrada visine četiri ili pet katova nema osobno dizalo, stanarima je otežan pristup do stanova takvih zgrada.

„Prema nekim procjenama, na području RH postoji oko 8.500 stubišta u koja bi se mogla ugraditi osobna dizala. Takva ugradnja bi dodatno zaposlila naše industrijske tvrtke koje se bave proizvodnjom dizala, ali i građevinsku operativu koja bi ih ugrađivala“, istaknuo je predsjednik Komore Zagreb Zlatan Fröhlich, dodajući da projekt, uz gospodarski, ima i društveni aspekt posebice usmjeren na olakšavanje obavljanja dnevnih obaveza umirovljenicima, trudnicama i invalidima. „Dodatan poticaj jest i mogućnost da za ovakvu vrstu projekta osiguramo približno 80% sredstava iz europskih fondova“, naglašava Fröhlich.

Problem je prepoznala i Europska komisija koja je usvojila Preporuku za problem pokretljivosti i uputila je svim zemljama članicama, na temelju koje je Vlada RH donijela 17. ožujka 2013. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Njime su propisani uvjeti za projektiranje nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u građevinama javne i poslovne namjene te stambenim građevinama, tako da dostupnost i tim osobama bude na jednakoj razini kao i svima ostalima.

Nositelji pripreme ovog projekta su: predsjednik Koordinacijskog odbora društava i udruga HP i HT umirovljenika Hrvatske Želimir Manenica, predstavnica RH u Europskom parlamentu Biljana Borzan, predsjednik Komore Zagreb Zlatan Fröhlich te predsjednik Hrvatske udruge za dizala Ivica Belić.

Facebook Komentari