U Vukovaru do jeftinijeg grijanja – Iskorištavanjem geotermalne vode pojeftinili bi grijanje za 20 posto

Piše: Dražen Prša

Studija o mogućnosti pronalaženja geotermalne vode koju je proveo Hrvatski geološki institut (HGI) pokazala je kako na području Grada Vukovara postoji mogućnost da se geotermalna voda koristi za toplinsku energiju.

„Provedena je prva faza definiranja projektnog područja i inicijalna evaluacija. Utvrđen je blago povišeni geotermalni gradijent, a u postojećim bušotinama iz 1950-ih godina pronađena je voda čiji je kemijski sastav povoljan za korištenje. Dubine navedenih bušotina iznose od 877 metara gdje je maksimalna temperatura 42 stupnja Celzijusa do 1750 metara gdje je maksimalna temperatura 82 stupnja Celzijusa“ – rekla je Staša Borović s HGI.

Pojasnila je kako je nakon prvih istraživanja potrebno provesti niz drugih koraka kako bi se moglo krenuti s korištenjem geotermalne energije. Prvi sljedeći korak su detaljna geofizička istraživanja koja bi trebala pokazati je li i u kojoj mjeri moguće korištenje geotermalne vode poslije čega bi se krenulo u bušenje istražno-eksploatacijske bušotine, a zatim i nova hidrokemijska istraživanja.

U idealnim uvjetima, kada bi sve išlo brzo i bila osigurana potrebna sredstva, trebalo bi godina i pol do dvije da se geotermalna energija može početi koristiti za zagrijavanje stanova, poslovnih prostora i slično – rekla je Borović.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava rekao je kako se radi o kapitalnom projektu za Grad Vukovar koji bi mogao promjeniti sliku Vukovara.

„Ozbiljno smo u ovom projektu koji bi, ako se pokaže sve pozitivno, značio jeftiniju toplinsku energiju za građane. Značilo bi to smanjenje cijene grijanja od 10-20 posto, a ako bi grad ili gradska tvrtka bili vlasnici izvora cijena bi bila još niža“ – rekao je Penava.

Prema njegovim riječima Grad Vukovar na sebe preuzima sav rizik istraživanja pri čemu bi sredstva za taj projekt bila osigurana kroz europske fondove ili pak iz gradskoga proračuna.

Prva faza projekta, koja je obavljena, koštala je nešto preko 62.000 kuna. Procjenjuje se kako će za površinska geofizička istraživanja biti potrebno osigurati oko 3 milijuna kuna. Cijena jedne bušotine iznosi oko 15 milijuna kuna s tim što je cijena viša kako se dublje buši. (Izvor: lokalni.hr)

Facebook Komentari