Zagrebački ugostitelji predložili su kompenzacijske mjere za ublažavanje udara od povećanja PDV-a

Ovo su kompenzacijske mjere i prijedlozi Udruženja ugostitelja Zagreb za ublažavanje udara i posljedica povećanja stope PDV-a s 13 % na 25 %.

1. Zabraniti (Zakonom o trgovini) hlađenje i „usluživanje” pića i napitaka u trgovini i „usluživanje” prigotovljene hrane u trgovini, Zakonom definirati trgovinu kao gospodarsku djelatnost kupnje i prodaje robe u trgovini u nepromijenjenom stanju i slične definicije i odredbe.

2. Priznati troškove poslovnih ručkova i večera (reprezentacija) u 100-postotnom iznosu, Zakon o PDV-u, porezu na dohodak i dobit.

3. Ukinuti porez na potrošnju (do 3 %) kojega plaćaju jedino i isključivo ugostitelji.

4. SVI ZAKLJUČCI FORUMA ZAGREBAČKIH UGOSTITELJA 2016.:

4.1. Sniziti stopu PDV-a na ugostiteljske i turističke usluge na 10% prema Strategiji razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine

4.2. Ugostiteljima omogućiti plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu

4.3. Priznavanje troškova poslovnih ručkova i večera (reprezentacija) u 100-postotnom iznosu, Zakon o PDV-u, porezu na dohodak i dobit

4.4. Ukinuti porez na potrošnju (do 3 %) kojega plaćaju jedino i isključivo ugostitelji

4.5. Povećanje osnovnog osobnog odbitka na 5.000,00 kn (sada je 2.600,00 kn)

4.6. Školstvo, povećanje omjera praktične nastave (prakse) i teorije do 70:30 (sada je obrnuto), kadrovi, radnici, povećanje kvota za strane radnike

4.7. Zabraniti (Zakonom o trgovini) hlađenje i „usluživanje” pića i napitaka u trgovini i „usluživanje” prigotovljene hrane u trgovini

4.8. Pozivamo ministra turizma da se aktivno uključi u zaštitu ugostitelja

4.9. Zabraniti postavljanje hladnjaka, ledenica i slične opreme za hlađenje pića i napitaka uz kioske i trgovine

4.10. Ukinuti porez na potrošnju (odrediti stopu od 0 %) kojega plaćaju jedino ugostitelji

4.11. Smanjiti koeficijent komunalne naknade sa 10 na 7, odnosno u budućem jednostavnom porezu na nekretnine

4.12. Kod dodjele javne površine prioritet dati ugostitelju kojemu je to glavna djelatnost, ukinuti traženje suglasnosti vlasnika prostora u kojima se ne obavlja ugostiteljska djelatnost, omogućiti zatvaranje bočnih strana opremom za zaštitu od atmosferilija do visine od 190,00 cm

4.13. Unapređenje procesa rada uprave i ureda – servis i pomoć ugostiteljima, administrativno olakšavanje poslovanja

5. SVI ZAKLJUČCI 29. KONGRESA UGOSTITELJA I TURISTIČKIH DJELATNIKA HOK-A

5.1. Tražimo dosljednu provedbu Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, posebice u dijelu fiskalne politike, kojom je predviđeno smanjenje porezne stope, a ne povećanje kako je predviđeno poreznom reformom 2016. g. Strategijom je jasno definirano da se u sektoru ugostiteljstva, koji je generator novih investicija i zapošljavanja, predviđa smanjenje stope s tadašnjih 13%, na manju, kako bi se ciljevi iz Strategije mogli provesti.

5.2. Tražimo uvođenje dualnog sustava obrazovanja u ugostiteljski sektor kao što je praksa, odnosno programe obrazovanja s većim fondom sati praktične nastave koja se mora realizirati u ugostiteljskim objektima.

5.3. Tražimo jednostavan i legalan način povremenog zapošljavanja, kao što je praksa s vaučerima u poljoprivredi i ribarstvu. Izražene su potrebe ugostiteljskog sektora za povremeno angažiranje dodatne radne snage.

5.4. Tražimo uključivanje predstavnika HOK-a u radne grupe kod izrade ili izmjena zakonske regulative iz područja turizma i ugostiteljstva.

5.5. Tražimo da se troškovi reprezentacije priznaju u 100% iznosu, u cilju povećanja potrošnje i poticanja zapošljavanja u ugostiteljskom sektoru.

5.6. Tražimo ukidanje poreza na potrošnju, koji je propisan samo za ugostiteljstvo. Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, ovaj je porez propisan do iznosa od 3 %, gdje se u pravilu koristi maksimalna stopa.

5.7. Tražimo efikasniju provedbu prekvalifikacije kadrova sa Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se isto ne provodi efikasno, tražimo mogućnost jednostavnijeg angažiranja uvozne radne snage.

6. Smanjiti koeficijent komunalne naknade sa 10 na 7, odnosno u budućem jednostavnom porezu na nekretnine;

7. Priznati troškove reprezentacije u 100%-tnom iznosu;

Ukinuti ili smanjiti:

8. Porez na potrošnju;

9. Naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma;

10. Vodni doprinos;

11. Naknadu za uređenje voda;

12. Vodna naknada;

13. Cijenu m3 vode u Zagrebu;

14. Naknadu ZAMP-u;

15. Ukidanje koeficijenta za obračun plina;

16. Ukidanje koeficijenta za obračun troškova grijanja;

17. Ukidanje koeficijenta za električnu energiju;

18. Ukidanje rješenja MUP-a o reproduciranju glazbe u ugostiteljskim objektima (prema odluci o prekršajima protiv javnog reda i mira (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 23/1978.)

19. Ukidanje spomeničke rente (0,05 % ukupnih prihoda ostvarenih obavljanjem propisanih djelatnosti, i od 1,00 do 7,00 kn po m2 ovisno o području na kojem se obavlja djelatnost);

20. U poreznom smislu priznati troškove odjeće i obuće u ugostiteljstvu bez ušivanja “loga” ili znakova ugostiteljskog objekta.

Facebook Komentari