Ivo Majerski iz HAKOM-a objasnio promjene na tržištu elektroničkih usluga, evo koje su važne

Nova godina donijela je i neke promjene na tržištu elektroničkih usluga. Što točno i na koji način, u Studiju 4 objasnio je Ivo Majerski, rukovoditelj Odjela informiranja i zaštite korisnika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, HAKOM-a. Ukoliko korisnik prijavi kvar bilo koje elektroničke telekomunikacijske usluge i on u roku 24 sata ne bude uklonjen, pružatelj usluge dužan je sam ponuditi obeštećenje ili smanjenje idućeg računa, podjsetio je Majerski.

Za sve nove korisnike i one koji obnavljaju ugovore, ujednačava se minimalna brzina interneta – diže se s 50 na 70 posto. Znači, ako smo do sada imali ugovoreno 20 Mbita po sekundi – oni su nam morali isporučiti minimalno 10 Mbita, a sad će morati 14. Postojeći ugovori ostaju ugovoreni s tadašnjim brzinama jer Zakon ne može vrijediti retroaktivno, ali omogućuje korisniku da nakon isteka ugovorne obveze raskinu ugovore i potpišu nove, s novim propisanim brzinama, dodao je Majerski.

Dobra je novost i usluga ‘Ne zovi’ – registar u koji će svi potrošači moći upisati svoje telefonske brojeve ukoliko ne žele da ih trgovci zovu u svrhu promidžbe i prodaje, objasnio je. Upis će se obavljati kod operatera korisnika, a u budućnosti putem usluge E-građani.

Od 15. lipnja ove godine, u cijeloj Europskoj uniji ukida se naknada za roaming, dakle u inozemstvu ćemo razgovarati po tarifi koja vrijede i unutar RH za domaće pozive. To se odnosi i na podatkovni roaming, dodao je Majerski. Naša je mreža mobilnih komunikacija u samome vrhu EU, pokrivenost 4G mrežom je dobra, ali operateri planiraju svoje mreže s obzirom na potrebne kapacitete, pa uvijek može doći do prekida signala, upozorio je. Signal se kreće zrakom pa je normalno da se lovi signal iz roaminga u graničnim područjima, rekao je.

Talijani su pogase svih 260 odašiljača kojima ometaju prijem naših televizijskih programa u Istri na na Kvarneru, a očekuje se i gašenje ostalih. Uvođenje DVBT2 tehnologije omogućava više HD progrma i otpnornost na smetnje pa će se dio spektra koji se koristio za TV sada moći korisititi primjerice za mobilnu telefoniju. To se neće dogoditi prije 2019.,o visno o straztegiji, pa će u budućnosti biti potrebni novi uređaju za prijem, zaključio je Majerski.

Mobiteli: Prvi dani siječnja donose nova korisnička prava i obveze za operatore, evo što treba znati

Facebook Komentari