U gradu Novalji jedan od ključnih projekata u 2017. – Poduzetnički inkubator

Piše: Dražen Prša

Novalja je grad koji iz godine u godinu postaje sve važnije turističko središte. Imaju stabilan proračun već nekoliko godina, nikome ništa ne duguju, a sve više apliciraju na novčana sredstva iz fondova Europske unije, odakle u 2017. planiraju financirati projekt Poduzetničkog inkubatora. Ako projekt ne prođe, Grad će uzeti kredit u HBOR-u, najavljuje gradonačelnik Ante Dabo.

Prijedlog proračuna Grada Novalje za 2017. godinu bit će oko 60 milijuna kuna, a sve ovisi o tome koliko će sredstava biti osigurano iz fondova Europske unije.

Gradonačelnik Novalje, Ante Dabo, istaknuo je kako oni imaju stabilan proračun od nekih 40 milijuna kuna, imaju otprilike slobodnih 10 milijuna kuna za kapitalne investicije, a sve drugo su EU projekti. U proračunu za iduću godinu dižu samo dio vezan upravo uz projekte iz europskih fondova.

„Dižemo samo taj dio vezan za EU fondove jer morate unijeti u proračun stavke kako bespovratnih sredstava, tako i kreditnih sredstava, velikih sredstava koje ćete za te projekte uzeti“, ističe gradonačelnik.

Ključne odrednice u 2017. godini bit će sanacija odlagališta Caska u vrijednosti otprilike 3 milijuna kuna. Od novih projekata u Novalji će započeti izgradnja Kulturnog centra, proširenje dječjeg vrtića, Poduzetnički inkubator, rekonstrukcija DVD-a, kao i projekti Ministarstva zaštite okoliša vezani uz četvrtu fazu lunjskih maslinika.
Navedeni projekti su osmišljeni, a gradonačelnik je istaknuo kako se nada da će u 2017. godini ti projekti započeti sa svojom realizacijom.

U Novalji se trenutno obnavlja povijesna jezgra. To je jedan dugogodišnji projekt obnove stare jezgre samog Grada sa željom da se ona turistički valorizira na jedan drugačiji način.

Uređen je Trg Alojzija Stepinca, kao i Dalmatinska ulica, a vrijednost tog projekta iznosila je 4,5 milijuna kuna. Kroz radove su se izmijenile i rekonstruirale postojeće instalacije, vodovod, kanalizacija, oborinska odvodnja, elektro instalacije te telekomunikacijski kabeli, a i obnovile su se sve fasade koje okružuju trg.

Radi se na tome da i turisti uživaju u starim konobama u samom srcu grada, a ne samo domaće stanovništvo.
Isto tako, izrađen je projekt i pribavljene su sve potrebne dozvole za realizaciju i izgradnju Kulturnog centra „Gozdenica“, te će se u narednom razdoblju pristupiti osiguranju sredstava iz kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak te provedbe javne nabave, dok bi se s radovima na uklanjanju postojeće zgrade započelo prije ljeta 2017. godine.

HABOR je ponudio dobar kredit za Kulturni centar, pošto taj projekt ne može proći preko ruralnih projekata jer prelazi preko 1 250 000 tisuća eura.

Tako da su iz Grada poručili kako su se odlučili za kredit na dvije godine s vrlo povoljnom interkalarnom kamatom od desetak tisuća kuna.

„Novalja je grad s jakim fiskalnim kapacitetom, a nema ni jednu kulturnu dvoranu, odnosno kulturni centar. To je isto jedan projekt koji znači puno za kulturno i duhovno funkcioniranje jednog grada“, istaknuo je Dabo.

Facebook Komentari