Početkom 2017. godine na snagu stupa šesnaest zakona nove porezne reforme, koja bi trebala donijeti veće plaće i manje porezno opterećenje.

Piše: Dražen Prša

Novim Zakonom o porezu na dohodak osobni se odbitak povećava na 3800 kuna, koliko je dosad iznosio osnovni osobni odbitak za umirovljenike, a bit će jednak za sve porezne obveznike. Po stopi od 24% oporezivat će se dohoci do 17 500 kuna (dosad 25%), a sve iznad toga stopom od 36% (dosad 40%).

Prema novom zakonu porezne osnovice će se primjenjivati i kod obračuna predujma poreza na dohodak i umirovljenicima, kojima bi se utvrđena stopa umanjila za 50%. Povećani su i odbici za djecu i druge uzdržavane članove, kao i za prvo dijete, za koje iznosi 1750, za drugo 2500 …

Prema izmjenama Zakona o doprinosima ukidaju se iznimke od plaćanja doprinosa, pa će se doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje plaćati i na autorske honorare, isporučena umjetnička djela i drugi dohodak umirovljenika, ali po umanjenim stopama od 10% za mirovinsko te 7,5% na zdravstveno osiguranje.

Stopa Poreza na dobit snižena je s 20 na 18%, a prema izmjenama Zakona o porezu na dobit uvodi se snižena stopa od 12% za poduzetnike s godišnjim prihodima do 3 milijuna kuna.

Prema izmjenama Zakona o PDV-u pada porez na struju, sjeme, odvoz komunalnog otpada, urne i ljesove, agrokemijske proizvode i auto sjedalice, a na 25%, što smo svi već osjetili, raste na ugostiteljske usluge.

Porez na promet nekretninama pada s 5% na 4%, no plaćat će se i na kupnju prve nekretnine. Isto sniženje stope predviđa se i za nasljedstvo i darove. Ukida se porez na tvrtku i naziv. Novim Zakonom o lokalnim porezima građani će porez na cestovna motorna vozila plaćati kod registracije vozila.

Uvode se trošarine na elektroničke cigarete i grijane duhanske proizvode, no Zakon o trošarinama ukida obvezu podnošenja godišnjeg obrasca malim proizvođačima jakog alkoholnog pića. Male destilerije (proizvodnja do 2500 litara rakije godišnje) plaćat će 50% nižu trošarinu, a vinarima se olakšava izvoz u druge članice EU.

Prema novom Općem poreznom zakonu radi usklađivanja s direktivama EU financijske će institucije od Nove godine Poreznoj upravi dostavljati podatke o dohotku od nesamostalnog rada, primicima članova upravnih odbora i upravnih vijeća, proizvodima životnog osiguranja, mirovinama, vlasništvu nad nekretninama i dohotku od imovine i imovinskih prava, koje će slobodno razmjenjivati s drugim članicama EU.

Porezna će tako po novom imati uvid u stanje na svim kunskim i deviznim računima građana u zemlji i inozemstvu.
Takav postupak ima poslužiti za suzbijanje poreznih prijevara i borbu protiv sive ekonomije, a na udaru će se naći i svi oni čija tuzemna ili inozemna štednja značajno odstupa od prijavljenih primanja.

Facebook Komentari