Ponovno uspostavljena dužobalna trajektna linija Rijeka – Dubrovnik

Vlada RH donijela je Odluku o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu. Usvojenom Odlukom definiraju se državne trajektne, brzobrodske i brodske linije od osobitog javnog i gospodarskog interesa za RH, sa odgovarajućom vrstom i minimalnim kapacitetom broda, relacijom i minimalnom učestalosti povratnih putovanja (tjedno).

Odlukom se, nakon dvogodišnje pauze, ponovno uvodi tzv. dužobalna trajektna linija Rijeka – Split – Stari Grad – Korčula – Sobra – Dubrovnik, što je odlična vijest kako za turiste, tako i za građane.

Istom Odlukom na lokalnoj trajektnoj liniji Split – Stari Grad predviđena su u izvansezoni 21 povratna putovanja tjedno, u niskoj sezoni 35 povratnih putovanja tjedno, a u visokoj sezoni 49 povatnih putovanja tjedno.

Plovidbeni redovi bit će objavjeni na web stranici Agencije za obalni linijeski pomorski promet www.agencija-zolpp.hr.

“Vodeći brigu o potrebama otočnog stanovništva, kao i zbog prilagodbe linija postojećem stanju, nova odluka obuhvaća 53 održavane linije. Odlukom se povećava kapacitet učestalosti linija, osigurava bolja povezanost otoka s kopnom, razvoj turističkih kapaciteta te razvoj otoka” istaknuo je ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Nova Odluka obuhvaća ukupno 53 državne linije te je njenim donošenjem povećavan kapacitet i učestalost linija, osigurana bolja povezanost naseljenih otoka s kopnom, razvoj turističkih kapaciteta te održivi razvoj otoka. S druge strane, dvije linije koje su do sada bile sezonskog karaktera postaju cjelogodišnje i to dužobalna linija Rijeka – Dubrovnik te linija Pula – Zadar.

Na kraju iz Vlade ističu kako je rebalansom Državnog proračuna za 2016. godinu povećan iznos proračunskih sredstava namijenjenih za subvencioniranje linija za 35 milijuna kuna te je u proračunu za 2017. godinu za istu namjenu osigurano 5 milijuna kuna više nego u 2016. godini.

Dražen Prša

Facebook Komentari