Aleksić: Iz pouzdanih izvora – bankari su šokirani presudom Ustavnog suda, evo zašto

Ad

Saznajem iz pouzdanih izvora – bankari su šokirani presudom Ustavnog suda, kaže zastupnik Snage Goran Aleksić.

Aleksić je na fb-u objasnio, kaže, još jednom – ako Vrhovni sud potvrdi prvostupanjsku presudu Radovana Dobronića, to znači sljedeće:

1. Svi postojeći CHF krediti kao i konvertirani neotplaćeni krediti morali bi se reobračunati po početnome tečaju i početno ugovorenoj kamatnoj stopi te bi se u nastavku otplaćivali kao kunski krediti s početnom fiksnom kamatnom stopom. To bi smanjilo glavnice dodatno za cca. 20%, a isto tako i nove anuitete.

2. Za otplaćene kredite dužnici bi mogli mirnim putem na temelju nove presude tražiti preplaćene iznose na temelju razlike tečaja i na temelju nezakonito naplaćenih kamata, a ukoliko banke ne bi htjele mirnim putem to riješiti, svaki dužnik bi mogao nedvojbeno sudski dobiti preplaćene iznose, ali u tome slučaju bi banka morala platiti i zatezne kamate.
Udruga Franak je pred novim bitkama sve do konačne pobjede!

Facebook Komentari