Osniva se stranka Nova ljevica – članovi Nadežda Čačinovič, Dragan Markovina, Zoran Pusić, Vesna Teršelič…

U Novinarskom domu s početkom u 11 sati održat će se Osnivačka skupština stranke Nova ljevica – stranka za demokratizaciju i održivi razvoj.

Inicijativni odbor stranke čine Rada Borić, Nadežda Čačinovič, Nikola Devčić, Dragan Markovina, Zoran Pusić i Vesna Teršelič.

Nakana je osnivača da velike ideje ljevice, vizije i kreativni potencijal usmjere na pozitivne političke programe i projekte koji će pridonijeti tome da svaki hrvatski građanin može živjeti životom dostojnim čovjeka, da ima socijalnu sigurnost i zajamčena sva demokratska prava.

 

Facebook Komentari