Rast vrijednosti građevinskih radova i novih narudžbi, u HGK očekuju nastavak rasta

U trećem kvartalu ove godine vrijednost je izvršenih radova ostvarena s vlastitim radnicima poslovnih subjekata s 20 i više zaposlenih, iznosila 3,5 milijardi kuna što je 1,1% više nego u istom razdoblju prošle godine.

Pritom je vrijednost radova na zgradama porasla za 4,7%, ali je istodobno zabilježen pad vrijednosti radova na ostalim građevinama za 1,3%. Ohrabruje činjenica što se rast vrijednosti građevinskih radova ostvarenih vlastitim radnicima na godišnjoj razini protegao na posljednjih sedam kvartala čime se učvrstio trend rasta građevinske aktivnosti. Optimizam donekle ublažava činjenica što nakon prvog kvartala 2015. godine rast vrijednosti građevinskih radova postupno usporava prvenstveno zbog snižene dinamike rasta vrijednosti radova na zgradama.

Sumarno je u prvih devet mjeseci ove godine vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima iznosila 9,9 milijardi kuna što je 3,4% više nego u istom razdoblju prošle godine. U tom je razdoblju vrijednost radova porasla za četiri posto kod radova na zgradama te za tri posto kod radova na ostalim građevinama. U strukturi vrijednosti radova u devet ovogodišnjih mjeseci radovi na zgradama sudjelovali su s 44,4% (12,1% stambene i 32,3% nestambene zgrade), dok se na ostale građevine odnosilo 55,6% ukupne vrijednosti radova izvršenih vlastitim radnicima (32,1% na prometnu infrastrukturu, 19,8% na cjevovode, komunikacijske i energetske vodove, 2,4% na složene građevine na industrijskim prostorima te 1,3% na ostale građevine). Pritom postupno oživljavanje radova na infrastrukturnim projektima rezultira povećanim udjelom vrijednosti radova na ostalim građevinama u ukupno izvršenim radovima.

Rast vrijednosti izvršenih radova popraćen je još snažnijim porastom novih narudžbi. Tako su u trećem kvartalu ove godine nove narudžbe ukupno iznosile 4,3 milijarde kuna što je 10,1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Pritom je vrijednost novih narudžbi za zgrade smanjena za 5,6% (prvo smanjenje nakon prvog kvartala 2015. godine), dok je vrijednost narudžbi za ostale građevina porasla za 26,4%. Nakon četiri kvartala uzastopnog međugodišnjeg pada vrijednosti novih narudžbi za ostale građevine u posljednja se dva kvartala bilježi njihov zamjetan rast što sugerira vjerojatno dinamiziranje izgradnje infrastrukturnih projekata u narednom razdoblju. Stoga su sumarni podatci za prvih devet mjeseci ove godine i dalje povoljni – ukupna vrijednost novih narudžbi povećana je za 10,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine pri čemu su narudžbe za zgrade povećane za 6,2%, a narudžbe za ostale građevine za 14,2%.

Podatci o izvršenim građevinskim radovima i narudžbama u prvih devet mjeseci ove godine komplementarni su s ostalim podatcima povezanim s građevinskom aktivnošću i potvrđuju postupni oporavak ove djelatnosti. Tako se, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, uz rast vrijednosti izvršenih radova za 3,4% i narudžbi za 10,5%, bilježi rast fizičkog obujma građevinske aktivnosti za 3,0%, rast broja izdanih građevinskih dozvola za 23,7%, rast u dozvolama predviđene vrijednosti radova za 13,3% i rast bruto dodane vrijednosti građevinarstva za 2,7%. U okolnostima planiranog ubrzanja gospodarskog rasta, stimulativnijih poreznih rješenja, povećanog korištenja sredstava iz fondova EU te stoga povećane investicijske aktivnosti privatnog i javnog sektora očekujemo nastavak pozitivnih tendencija u građevinskoj aktivnosti što sugeriraju i podatci o kretanju građevinskih dozvola i novih narudžbi građevinskih tvrtki.

Komentar direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimira Savića:

„Ohrabruje nastavak pozitivnih tendencija rasta građevinske aktivnosti koja se sada proteže već sedam posljednjih kvartala, s time da je u prvih devet mjeseci rast, na godišnjoj razini, iznosio 3,4%. Očekujemo daljnji rast građevinske aktivnosti, što sugeriraju podatci o kretanju građevinskih dozvola i novih narudžbi građevinskih tvrtki.“

Facebook Komentari