Burna sjednica GV Otočca, HDZ i HSP otišli, predsjednik GV-a: Držimo se zakona i tu priča završava

Piše: Dražen Prša

Današnja sjednica GV Grada Otočca započela je s prijedlogom vijećnika Milana Jurkovića u ime kluba HDZ-a i HSP-a da se sa dnevnog reda skine točka dnevnog reda a koja se odnosi na izmjenu i dopunu Odluke o grobljima, jer, kako je kazao, adventsko vrijeme nije za podjele i svađe i predložio je da se razmotri odluka.

Vijećnik Ante Pervan (HSU) predložio je da se donošenje odluke prolongira za 60 dana, a potpredsjednik GV Otočca Josip Grčević kazao je da je prijedlog odluke do detalja razrađen.

Nakon što je prijedlog većinom glasova odbačen, petero vijećnika HDZ-a i HSP-a napustilo je sjednicu.
Nakon napuštanja sjednice točka sa spomenutim dnevnim redom je prihvaćena sa 9 glasova za i sa 1 suzdržanim glasom.

Zaključak po spomenutoj točki obrazložio je predsjednik GV Otočca Slaven Prpić:

„Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima prihvaćen je sa 9 glasova za i 1 suzdržanim glasom, ali sa zaključkom da Gradsko vijeće grada Otočca traži inspekcijski nadzor u udruzi „Cimiter“ Ličko Lešće, i onda ćemo vidjeti tko je u pravu. Od nadležnog ministarstva zaprimili smo dopis i na nama je da uskladimo sve sa zakonom, a od Ministarstva je izričita naredba da u roku 90 dana promijenimo odluku ili RH pokreće Upravni sud protiv gradonačelnika. Držimo se zakona i tu priča završava „ kazao je predsjednik GV Otočca Slaven Prpić.

Na sjednici Gradskog vijeća Otočca usvojen je proračun za 2017. godinu kojega je pojasnio gradonačelnik Otočca, nezavisni Stjepan Kostelac.

gradskovijeceotocac1_150122016

„Usvojen je konsolidirani proračun za 2017. godinu u iznosu od 50 milijuna kn, s tim da su 30 milijuna kn naši izvorni prihodi a 20 milijuna kn odnose se na prihode koje se odnose na određene programe. Program za iduću godinu zadovoljava sve potrebe naših ustanova, i ostalih korisnika, i u svim tim programima iznos je nešto veći nego prošle godine ali i zadovoljava program investicija, tako da slobodno možemo reći da je program investicijski odnosno razvojni, jer su sadržani i projekti koje grad želi u idućoj godini realizirati. Mogu izdvojiti neke od programa gdje je dio naših sredstava, kao rekonstrukcija ul. Bartola Kašića, sredstva za dovršetak kuglane, koja je u izgradnji, i koja će do lipnja 2017. godine biti izgrađena“ – kazao je gradonačelnik Kostelac.

Ono što je posebno na sjednici gradskog vijeća istaknuto su i aktivnosti vezane za rijeku Gacku, odnosno za izgradnju mini hidrocentrale.

„U pregovoru smo sa HEP-om već mjesec dana, koja želi investirati, izgraditi malu hidrocentralu u Šumećici HE Otočac, snage 1,8 megavata, pripreme su u tijeku, mijenjamo urbanistički plan uređenja. Izgradnja mini hidrocentrale koštat će oko 2,5 milijuna eura, i sljedeće godine treba započeti izgradnja. Još značajniji projekt za koji je Grad platio recenziju projekta izgradnju inačice HE Kosinj i HE Senj. Razgovori su sa ministrom Dobrovićem u tijeku i u svakom slučaju slijedi predstavljanje važnosti izgradnje te inačice a riječ je o izgradnji nove hidrocentrale u Švici, i vraćanja južnog toka rijeke Gacke, 5 km od Šumećice do Švice u tok, gdje bi Švičko jezero služilo kao akumulacija za novu hidrocentralu Senj. Prema svim proračunima i spoznajama taj projekt je jeftiniji od zacrtanog projekta za koje se rade projekti i studije izvodivosti, specifičan je i podudaran jer daje vršnu, crpnu energiju koja je puno skuplja na tržištu od sadašnje energije koja se proizvodi u hidoelektrani Senj i Kosinju“ dodao je Kostelac.

Po nekim proračunima projekt za izgradnju HE Otočac u Švici za koju se zalaže gradonačelnik Stjepan Kostelac sa suradnicima jeftiniji je od planirane izgradnje HE za oko 100 milijuna eura.

Facebook Komentari