VIDEO MIP danas nije skinuo imunitet Ivanu Pernaru, kako je tražio Aleksandar Stanković

MIP je protiv skidanja imuniteta Ivanu Pernaru, što je tražio Aleksandar Stanković.

Sukladno dosadašnjoj praksi, kad je riječ o privatnim tužbama, nema skidanja imuniteta, pa je MIP tako i odlučio o ovom slučaju.

Pernar je nakon sjednice objasnio kako njega vrijeđaju novinari već godinama, a sad su se našle uvrijeđene veličine, pa je zato i tražio da mu imunitet ostane.

Facebook Komentari