14.5 C
Zagreb
Naslovnica Hrvatska Aleksić: ako netko želi izlaznu naknadu natrag sudskim putem, evo kako je...

Aleksić: ako netko želi izlaznu naknadu natrag sudskim putem, evo kako je tužbu potrebno koncipirati

Zastupnik Snage Goran Aleksić podijelio je na svom fb-u link, ako netko želi izlaznu naknadu utjerati sudskim putem.

Ukratko, ako netko želi izlaznu naknadu natrag sudskim putem, tužbu je potrebno koncipirati u skladu s presudom Županijskoga suda u Vukovaru koju imate na webu UF-a te kao dokaz priložiti i prvostupanjsku i drugostupanjsku presudu. Naravno, odvjetnik kojeg izaberete najbolje zna što je potrebno, ali mu svakako ukažite na te presude, ako nije upoznat s njima. 🙂 Prethodno pokušajte problem riješiti mirnim putem.
Evo i link: http://udrugafranak.hr/preuzmite-obrazac-zahtjeva-za-povrat-izlazne-naknade/
Napominjem da ipak postoji rizik da izgubite sudski spor, jer sudovi kod nas nisu vezani presudama drugih sudova, pa makar presude bile i pravomoćne. Međutim, pravomoćna presuda ipak ima popriličnu težinu. I onda predstavlja relevantnu sudsku praksu, napisao je Aleksić.

Što piše u presudi Županijskog suda u Vukovaru?

1. Banka ne smije naplatiti izlaznu naknadu, jer prijevremenom otplatom nije pretrpjela nikakvu štetu, a to znači da se ne primjenjuje članak 1024. stavak 3:

Zakon o obveznim odnosima

Raskid ugovora i vraćanje kredita prije roka

Članak 1024.

(1) Korisnik kredita može raskinuti ugovor prije nego što je počeo koristiti kredit.

(2) Korisnik kredita može vratiti kredit i prije roka određenog za vraćanje, ali je dužan o tome unaprijed obavijestiti banku.

(3) U oba slučaja korisnik kredita dužan je naknaditi štetu ako ju je davatelj kredita pretrpio.

(4) U slučaju vraćanja kredita prije određenog roka banka ne može uračunati kamate za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kad ga je po ugovoru trebalo vratiti.

2. Ugovorna odredba o izlaznoj naknadi je ništetna, pa se u tome slučaju postupa po članku 323. ZOO:

Posljedice ništetnosti

Članak 323.
(1) U slučaju ništetnosti ugovora svaka ugovorna strana dužna je vratiti drugoj sve ono što je primila na temelju takva ugovora, a ako to nije moguće, ili ako se narav onoga što je ispunjeno protivi vraćanju, ima se dati odgovarajuća naknada u novcu, prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke, ako zakon što drugo ne određuje.

(2) Ugovaratelj koji je kriv za sklapanje ništetnog ugovora odgovoran je svome suugovaratelju za štetu koju trpi zbog ništetnosti ugovora ako ovaj nije znao ili prema okolnostima nije morao znati za postojanje uzroka ništetnosti.

3. Postupa se i po članku 1115. ZOO-a, pa tako banka mora platiti i zateznu kamatu na vraćenu naplaćenu izlaznu naknadu od dana kada je ta naknada naplaćena (banka je nepošteni stjecatelj):
Opseg vraćanja

Članak 1115.

Kad se vraća ono što je stečeno bez osnove, moraju se vratiti plodovi i platiti zatezne kamate, i to, ako je stjecatelj nepošten od dana stjecanja, a inače od dana podnošenja zahtjeva.

Sve je jasno kao dan!

I sve je u skladu sa više puta izrečenim o tome što se događa ako je čitav ugovor ništetan, a banka nepošteni stjecatelj. 🙂 U tome slučaju banka mora platiti zatezne kamate na svaki naplaćeni anuitet, dok dužnik plaća samo zateznu kamatu od dana presude na iznos koji je od banke primio.

Najnovije

Još iz rubrike