Aleksić napravio rezime borbe s bankama i odaslao važnu poruku Ivanu Pernaru oko imuniteta

Zastupnik Snage Goran Aleksić napravio je rezime borbe s bankama i odaslao važnu poruku Ivanu Pernaru oko imuniteta.

Rezime pravnih i drugih činjenica uslijed svih napora Udruge Franak do danas:

1. Kolektivna presuda kojom je utvrđeno nedvojbeno da je 7 banaka ugovorilo s dužnicima nepoštene i time ništetne (nevažeće) ugovorne odredbe o načinu promjene kamatne stope jednostranom odlukom banke. Ta je presuda temelj za tužbe protiv 7 osuđenih banaka, kojima se traži vraćanje preplaćenih kamata.

2. Utvrđena je sudska praksa za kredite koji nisu konvertirani – donesene su pravomoćne presude za vraćanje preplaćenih kamata.

3. Konverzija CHF kredita kojom su svi konvertirani krediti svedeni na istovrsne kredite s valutnom klauzulom euro, pri čemu su dužnici u konverziji morali potpisati da pristaju na nezakonite kamate iz euro kredita, inače ne bi mogli svoje kredite konvertirati. Konverzijom su glavnice i dospjele kamate u cca. 55.000 kredita smanjene za ukupno 5,4 milijarde kuna te su dužnici kroz smanjene anuitete dobili ili će dobiti ukupno 1,1 milijardu kuna preplaćenog novca.

4. Sudska praksa kod odustajanja od tužbe zbog konverzije uglavnom je takva da banka mora platiti sve sudske troškove, pa tako i troškove odvjetnika koji zastupa dužnika. Nažalost, dio odvjetnika se prema tome ponio prilično aljkavo, pa dužnici moraju platiti i svojeg odvjetnika i sudski trošak. Ponekad je to zbog nerazumijevanja suda, ali je ponekad zbog odvjetničke nezainteresiranosti za problem.

5. Ovih dana pronašli smo pravomoćnu presudu kojom je utvrđeno da banke ne smiju naplaćivati izlazne naknade, čime je otvoren put za tužbe za vraćanje takvih naknada, ako su naplaćene. Udruga Franak pripremila je i predložak za mirno rješenje problema. Iako imamo iskustva da banke ne prihvaćaju mirna rješenja, možda će ovaj put učiniti drugačije i shvatiti da se ne isplati stalno negirati bolnu istinu – da su banke u velikome dijelu svojih ugovora s klijentima unosile nezakonite ugovorne odredbe.
6. Ulazne naknade su vrlo dvojbene, i u biti nema nikakve razlike u osnovanosti naplate ulaznih i izlaznih naknada – i jedne i druge naplaćuju se bez valjanog razloga, ali sa svrhom da banke zarade ekstra dobit. U Njemačkoj je Vrhovni sud odlučio da su ulazne naknade nezakonite i ništetne (nevažeće).

7. Banke su nezakonito samovoljno, jednostrano i vanugovorno, bez volje dužnika, definirale parametre za promjenu kamatne stope u velikoj većini kredita ugovorenih prije 1.1.2013., bez obzira na valutu kredita. Zbog toga im prijeti od 9 do 25 milijardi kuna prekršajnih kazni. DORH ne pokreće još uvijek postupak na temelju prijava Udruge Franak. Ali je zato pokrenuo postupak protiv Ivana Pernara koji je grafitom učinio štetu od 1 000 kn – navodno je šteta tolika.

8. I dalje egzistira ograničena kamatna stopa 3,23% za one dužnike u stambenim CHF kreditima koji nisu konvertirani.
9. Čeka se odluka Ustavnoga suda o ustavnoj tužbi UF-a protiv Vrhovnoga suda i VTS-a zbog toga što presuda u dijelu koji se tiče valutne klauzule CHF nije u skladu s EU pravom.

Ima toga naravno još puno puno više, ali sam nastojao iznijeti samo relevantne pravne i pravno bitne činjenice.
Uistinu je to što je učinila Udruga Franak kolosalno. Deseci kvalitetnih ljudi raznih profila prošli su kroz UF i dali dijelove svojih života i svoje duše za rezultate koje imamo.

Stotine aktivista su radili marljivo za rezultate.

A deseci tisuća su svojim angažmanom na prosvjedu ponosno i mirno izrekli svoj stav.

Nije gotovo, još ćemo puno toga riješiti, ako ima imalo osjećaja za realnost i pravo među vladajućima. Očekujem da se pokrenu u smjeru rješenja preostalih problema. Ako umjesto da se bave problemima, budu i dalje kozmetički djelovali, to će im se svakako kad-tad vratiti kao bumerang.

Ono čime se bavim, ono čime se bavi UF, nikada nisu bile prazne priče, mi imamo samo argumente i činjenice na svojoj strani. Nažalost, ta naša matematika ponekad je teška za ljudske uši, mada je u svojoj biti vrlo jednostavna.
Nagovaram u zadnje vrijeme zastupnike da tuže banke za preplaćene kamate, ali nekako nisu baš skloni tome, a trebali bi biti primjer kako se bori za svoje, kako se bori za pravo i pravdu.

I dalje ću nastaviti govoriti istinu te usmjeravati brod prema odredištu.

I glasat ću PROTIV ukidanja imuniteta Ivanu Pernaru za kikiriki. Sve dok DORH ne pokrene prekršajni postupak protiv banaka, ne zanima me nikakav princip da DORH-ove kaznene progone u Saboru valja podržati – jer to je kakti neko nepisano pravilo. Nema šanse da ću podržati progon za kikiriki.

Ivane, što se mene tiče, imaš i dalje imunitet. 🙂

VIDEO Skinut imunitet Ivanu Pernaru po zahtjevu DORH-a zbog – crtanja grafita na zidu

Facebook Komentari