VIDEO Reforma je u suštini alanfordovska: Pernar objasnio i razliku politike ove Vlade i Superhika

Saborski zastupnik Ivan Pernar objasnio je razliku politike ove Vlade i Superhika.

Razlika između Superhika i politike ove vlade je u tome što je Superhik u Alan Fordu prikazan kao glavni negativac, a ovu vladinu politiku se od strane medija prikazuje kao pozitivnu iako je jasno da se ona svodi na to da se uzme siromašnima, a da bogatima. Odličan je i Marasov komentar na moju repliku, napisao je Pernar na fb-u.

U drugoj replici bio je i konkretni amandman

“Da li vi mislite da su od ovih vaših reformi koje su se donosile svih ovih godina građani imali ikakve koristi. Da li od vaših reformi građani žive sve gore i da li od te vaše politike koja je u suštini ona Alan Fordovska – “Uzmimo siromašnima da bi dali bogatima” odnosno u maniri Superhika, kakva će biti korist za građane? Mi vidimo da će korist imati samo oni na vrhu piramide moći, a vi ste nama govorili da predložimo jedan amandman.

Evo gospođo Perić nećemo se zadržati na demagogiji, naš amandman je sljedeći: Konačni prijedlog zakona o porezu na dohodak, u članku 88. dodaje se stavak 5. U postupku ispitivanja izvora imovine ispitivati će se cjelokupna imovina fizičke osobe bez obzira na vrijeme njenog stjecanja. Naime, najveća pljačka ove države koja se dogodila, nije se dogodila nedavno nego se dogodila 90ih kada su u pretvorbi članovi određene stranke, nećemo govoriti koje, građani će prepoznati, stekli ogromnu imovinu na nepošten način. Zanima nas da li će se vašim izmjenama zakona ići i na tu imovinu ili ćemo se samo baviti nedavnim događajima?”, napisao je Pernar.

Facebook Komentari