Ministarstvo kulture opet pred Povjerenstvom za sukob interesa: Umjetnička akcija za samog sebe

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo postupak protiv Vladimira Stojsavljevića godinu i pol nakon prijave, a za događaje u 2013. godini.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ovog listopada pokrenulo postupak protiv Vladimira Stojsavljevića, bivšeg pomoćnika ministrice kulture Zlatar Violić i ministra kulture Berislava Šipuša u Milanovićevoj vladi, po prijavi koju je zaprimilo još u travnju 2015. godine, a za događaje u 2013. godini kada je Gradsko kazalište Požega postavilo Stojsavljević dramski tekst „Umjetnička akcija“.

Naime, iz odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 14. listopada 2016. kojim pokreće postupak za odlučivanje o sukobu interesa proizlazi da je prijava, i to neanonimna, protiv Stojsavljevića podnesena 07. travnja 2015, još u vrijeme dok je bio pomoćnik ministra kulture, a zbog moguće zlouporabe posebnih prava dužnosnika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti.

Moguća zlouporaba posebnih prava dužnosnika odnosi se na događaje iz 2013. godine kada je Ministarstvo kulture odnosno Vijeće za kazališnu djelatnost tog Ministarstva Gradskom kazalištu Požega odobrilo, a potom i isplatilo 40.000,00 kuna za postavljanje dramskog teksta „Chick lit“ autora Damira Šodana, a sredstva su iskorištena za postavljanje dramskog teksta tadašnjeg pomoćnika ministrice kulture Vladimira Stojsavljevića.

Povjerenstvo je do sada utvrdilo da 40.000,00 kuna nije iskorišteno namjenski za postavljanje dramskog teksta „Chick lit“ autora Damira Šodana, već za postavljanje Stojsavljevićevog dramskog teksta „Umjetnička akcija“, i to na način da je Umjetnička akademija u Osijeku sklopila ugovor s Gradskim kazalištem Požega pa je kazalište 40.000,00 kuna uplatilo Umjetničkoj akademiji u Osijeku, od čega je Akademija Stojsavljeviću isplatila 8.000,00 kuna na ime autorske naknade.

Kako Povjerenstvo smatra, cijela „prenamjena“ sredstava izvršena je mimo pravila, a sumnja se da je upravo Stojsavljević dao usmeni nalog (uputu) sebi podređenom službeniku Ministarstva kulture da se sredstva „prenamjene“ za postavljanje njegovog dramskog teksta „Umjetnička akcija“.

Iz odluke Povjerenstva jasno je da je u dogovorima oko prenamjene sredstava sudjelovao i Robert Raponja, profesor na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, koji je Gradskom kazalištu Požega predložio tekst Vladimira Stojsavljevića.

Inače, Stojsavljević je u vrijeme dok je bio pomoćnik ministrice kulture, tijekom akademske godine 2013/2014 na temelju ugovora o djelu obavljao nastavničke poslove upravo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

Povjerenstvo je u drugom predmetu razmatralo prijavu protiv Vladimira Stojsavljevića da je pod izlikom službenog puta koji je financiralo Ministarstvo kulture 25. i 26. travnja 2014. putovao u Osijek kako bi održavao predavanje na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, ali je tom prilikom ipak zaključilo da je, osim privatnog razloga (obavljanje nastavničkih poslova na Umjetničkoj akademiji u Osijeku), Stojsavljević imao i službeni razlog za odlazak u Osijek pa je tom prilikom utvrđeno da nema sukoba interesa.

No, čak i da se u ovom novom postupku utvrdi da je Stojsavljević prekršio članak 7. točka c) Zakona o sprječavanju sukoba interesa odnosno da je zlouporabio posebna prava dužnosnika, ne treba očekivati novčanu kaznu jer Stojsavljević od 28. siječnja 2016. nije dužnosnik.

Podsjećamo, ministrica Zlatar Violić je u više slučajeva kršenja Zakona o sprječavanju sukoba interesa oslobođena plaćanja novčane kazne jer u vrijeme donošenja odluke Povjerenstva više nije bila dužnosnica.

Facebook Komentari