Hrvatska gospodarska komora pokreće projekt Financijske edukacije (FED)

U Hrvatskoj trenutno djeluje 25 društava za osiguranje, koja su na kraju 2015. ostvarila ukupnu premiju od 8,73 milijarde kuna, što je porast od 1,9% u odnosu na prethodnu godinu. Osiguravajuća društva imaju ukupnu aktivu od 37,8 milijardi kuna te su, s udjelom od 6,8% u ukupnoj imovini financijskih institucija, treće prema veličini u RH.

Predstavnici osigurateljne struke i ove su se godine okupili u Opatiji od 9. do 11. studenoga, kako bi na Danima osiguranja razgovarali o aktualnostima u vezi s djelatnošću i strateškim izazovima osiguranja, o specifičnostima regulatornog okvira te o novim trendovima i proizvodima na Europskom tržištu osiguranja. Predsjednik udruženja posrednika u osiguranju HGK Miho Klaić predstavio je utjecaj Direktive o posredovanju u osiguranju (IDD), uz poseban naglasak na središnju ulogu posrednika u distribuciji osigurateljnih proizvoda, a istaknuo je i potrebu za jednakom razinom zaštite potrošača, neovisno o distribucijskom kanalu. Klasične oblike životnih osiguranja u Europi, ali i kod nas, sve više zamjenjuju osigurateljni investicijski proizvodi kod kojih ugovaratelj osiguranja na sebe preuzima rizik ulaganja. Na konferenciji je Hrvoje Krstulović, predsjednik Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK, dao informacije koje klijent mora znati te je predstavio dodatne uvjete u pogledu investicijskih proizvoda osiguranja.

Treba posebno naglasiti da je ovdje riječ o složenim proizvodima, za čiju su procjenu i predstavljanje klijentima potrebni dodatno znanje i iskustvo u investicijskom području. Stoga će potreba za cjelovitom financijskom edukacijom i zaštitom potrošača u narednom razdoblju biti sve značajnija, osobito uzimajući u obzir i novu regulativu kojom će se propisati obvezni edukacijski okvir za sve distributere financijskih proizvoda.

U tom kontekstu, HGK pokreće projekt Financijske edukacije (FED) koja bi bila prilagođena potrebama djelatnika svih financijskih institucija, u skladu s novim regulatornim okvirima, a zahvaljujući mreži od 20 županijskih komora, bila bi moguća i provedba po regijama. Prvi edukacijski modul u vezi upravo s temom osigurateljno-investicijskih proizvoda, održat će se početkom prosinca u Zagrebu. Edukacijski modul pokrit će problematiku ukupne nadolazeće EU regulative, zatim novosti u područjima primjene te minimalna stručna znanja i opće informacije za društva za osiguranje i posrednike u osiguranju. Dodatno, objasnit će se ključne osobine, rizici i značajke investicijskih fondova te sam pojam investicijskog osiguranja života, nositelja rizika ulaganja i zaštite ulagatelja.

U projektu Financijske edukacije (FED) HGK operativnom provedbom surađuje s predstavnicima financijskih institucija, fakultetima, regulatornim i državnim institucijama, ministarstvima te neovisnim stručnjacima iz ovoga djelokruga.

Facebook Komentari