Pouzdanje potrošača u Europskoj uniji u padu, u Hrvatskoj nakon pada ponovno poboljšanje

Pouzdanje potrošača u Europskoj uniji promatra se putem anketa koje se provode u svakoj od zemalja EU na nacionalnoj razini, a rezultate objavljuje Europska komisija.

Nominalni uzorak za navedenu anketu na razini Europske unije jest 40.000 ispitanika (za Hrvatsku 1.000), no efektivno je ta brojka obično manja za 20 do 35%. Pokazatelj pouzdanja potrošača jest broj koji predstavlja razliku postotka pozitivnih i negativnih odgovora na pitanja o očekivanjima financijske situacije, opće gospodarske situacije, nezaposlenosti i štednje u narednih godinu dana, odnosno ocjene opće gospodarske situacije u prošlih godinu dana. Podatci se objavljuju kao preliminarni i kao konačni, pri čemu razlike u tim rezultatima često znaju biti i do dva boda.

Prema danas objavljenim rezultatima, indikator pouzdanja potrošača EU, u listopadu ove godine (-7,2) nepovoljniji je u odnosu na listopad 2015. godine (-6,9). Tim padom nastavljen je negativan trend na godišnjoj razini, koji traje od veljače ove godine, a uslijedio je nakon 32 mjeseca kontinuiranoga rasta. Negativna ovogodišnja kretanja djelomično su rezultat pogoršanja odgovora na pitanje o očekivanjima općenite gospodarske situacije u narednih 12 mjeseci, gdje se u ovoj godini (u prosjeku) povećava broj odgovora onih koji misle da će situacija biti lošija, što je rezultiralo i najvećim pogoršanjem indikatora (s -1,7 koliko je iznosio u prvih deset mjeseci prošle godine na -8,5 koliko iznosi u istom razdoblju ove godine). Unatoč očekivanjima lošije gospodarske situacije, podatci pokazuju da 50% ispitanika očekuje da će u narednih godinu dana trošiti približno jednak iznos sredstava na kupovinu trajnih dobara.

Opisana kretanja indikatora pouzdanja potrošača EU na godišnjoj razini djelomično su rezultat i spomenutoga pozitivnog trenda koji je napravio visoku bazu za usporedbu. Naime, na razini cijele godine, 2015. je bila najoptimističnija godina još od 2000. godine.

Pogoršanje pouzdanja potrošača EU ostvareno je i na kumulativnoj razini pa je u prvih deset mjeseci ove godine indikator, u prosjeku, iznosio -6,2 boda, a u istom razdoblju prošle godine -4,1 bod. Ipak, bez obzira na pogoršanje, kada se promatra referentno razdoblje, ovogodišnja razina pouzdanja potrošača druga je najpovoljnija razina još od 2008. godine.

Pouzdanje potrošača u Hrvatskoj, prema spomenutom indikatoru, počinje se poboljšavati (na godišnjoj razini) od listopada 2014., a taj je trend kontinuirano trajao do lipnja ove godine kad se bilježi prvo pogoršanje. U srpnju i kolovozu nastavlja se negativan trend, a u rujnu i listopadu ponovno se bilježi poboljšanje.

Početak spomenutoga uzlaznog trenda (listopad 2014.) zabilježen je gotovo usporedno s najavama novog (povoljnijeg) oporezivanja plaća, koje je u praksi krenulo početkom 2015. godine. Zabilježeno povećanje plaća svakako je imalo utjecaj na poboljšanje potrošačkog optimizma. Također, uzlazni trend počeo je usporedno s rastom gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj, koje se počelo bilježiti nakon 12 kvartala kontinuiranoga godišnjeg pada BDP-a.

Razdoblje od tri ovogodišnja mjeseca (lipanj, srpanj i kolovoz) u kojima je zabilježeno godišnje pogoršanje pouzdanja potrošača bilo je razdoblje kada je postojala politička nesigurnost, tj. vrijeme između iskazivanja nepovjerenja tadašnjoj Vladi (u lipnju) i novih izbora (u rujnu).

Bez obzira na tromjesečni negativan niz, u prvih je deset mjeseci ove godine pouzdanje potrošača u Hrvatskoj povoljnije u odnosu na isto razdoblje lani (-19,3 ove godine u odnosu na -22,4 prošle godine). Povoljnije pouzdanje potrošača u dosadašnjem dijelu ove godine svakako može utjecati i na podatke o prometu u trgovini na malo, za koji očekujemo da će ove godine realno rasti oko 3,2%, analiziraju u HGK.

Facebook Komentari