Odgovor HNB-a Udruzi Franak nakon presude: Evo koje su banke radile nezakonito oko konverzije

Hrvatska narodna banka je dostavila Udruzi Franak preostale podatke o konverziji kredita u švicarskim francima zatražene zahtjevom od 19. siječnja ove godine, temeljem rješenja Povjerenice za informiranje od 15. srpnja 2016. i presude Visokog upravnog suda koju je HNB zaprimio 18. listopada 2016. godine.

Time je Hrvatska narodna banka odgovorila i na posljednja tri zahtjeva, od ukupno pet koliko ih je Udruga Franak uputila u siječnju ove godine, navode u priopćenju.

Zbog brojnih prigovora potrošača, pojedine banke same su odlučile izmijeniti osporavana postupanja kako njihovi klijenti ne bi bili u lošijem položaju u odnosu na klijente drugih banaka, tvrdi HNB. U slučajevima utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti HNB je sačinio pet zapisnika i u svezi njih donio dva rješenja, prema Addiko banci i Raiffeisen Austriji, a poduzete su i radnje radi pokretanja tri prekršajna postupka.

Od tri prekršajna postupka zbog nezakonitosti jedan je pokrenut protiv Sberbanke i odgovorne osobe u banci, dok su dva postupka pokrenuta protiv Raiffeisenbank Austrije i odgovornih osoba.

“Podsjećamo, za podatke zatražene tim trima zahtjevima, HNB je proveo test razmjernosti i javnog interesa te ocijenio da bi odgovorom prekršio odredbe triju hrvatskih zakona, kojima se propisuje povjerljivost i tajnost spomenutih podataka. Radi se o članku 206. Zakona o kreditnim institucijama, članku 23. stavku 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju te članku 53. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci”, navodi direktorica sektora komunikacija Alemka Lisinski.

Pobjeda Udruge Franak: Sud je obio tužbu HNB-a, tako da ipak mora objaviti tražene podatke

Share This Article