Pobjeda Udruge Franak: Sud je obio tužbu HNB-a, tako da ipak mora objaviti tražene podatke

Hrvatska narodna banka zaprimila je 18. listopada 2016. presudu Visokog upravnog suda RH kojom se odbija tužbeni zahtjev HNB-a za poništenje rješenja Povjerenice za informiranje u kojemu je zatražena dostava podataka u vezi s konverzijom kredita u švicarskim francima, a koje je Udruga Franak zatražila od HNB-a 19. siječnja ove godine.

HNB priopćava u srijedu kako je ta “presuda je uslijedila nakon što je, po zaprimljenom rješenju Povjerenice, HNB zatražio od Visokoga upravnog suda da ispita njenu odluku, i to posebno uzimajući u obzir da tri hrvatska zakona nalažu HNB-u dužnost čuvanja tajnosti i povjerljivosti podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a čija je dostava Udruzi Franak bila naložena rješenjem Povjerenice.

Zaštita povjerljivosti i tajnosti tih podataka propisana je, naime, člankom 206. Zakona o kreditnim institucijama, člankom 23. stavak 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju te člankom 53. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Uzimajući u obzir ta zakonska ograničenja, HNB je na dva, od ukupno pet zahtjeva Udruge Franak, odgovorio neposredno udruzi još u veljači ove godine, dok je za preostala tri proveo test razmjernosti i javnog interesa, te utvrdio da bi odgovorom, odnosno dostavom traženih podataka prekršio spomenuta tri zakona.

Pri tome je HNB, uvažavajući propise o povjerljivosti i tajnosti, u Polugodišnjoj informaciji, objavio informacije o aktivnostima HNB-a u tijeku postupka konverzije kredita u švicarskim francima, s izuzetkom imenovanja banaka. Tako je, u cilju nadzora i praćenja zaštite potrošača, HNB zaprimio i obradio više od 2251 prigovora potrošača; izmijenjeno je 27.220 aneksa ugovora o kreditu nakon što su iz njih isključene sporne odredbe; izrađena su 6954 nova, tj. ponovljena izračuna konverzije, ponuđena klijentima dviju banaka; za 400 klijenata jedne banke ispravljeni su izračuni korištenjem kamatne stope na točan datum, a 544 nova izračuna konverzije dostavljena su i klijentima s otkazanim kreditima. I napokon, pokrenute su formalne mjere protiv banaka u slučajevima utvrđenih nezakonitosti u primjeni ZID ZPK-a (zapisnici, rješenja i prekršajni postupci) – HNB je izdao pet zapisnika i dva rješenja, a pokrenuta su i tri prekršajna postupka.

Presuda Visokog upravnog suda izuzetno je važna jer je njome, ocijenivši javni interes prevladavajućim, po prvi puta sud RH donio odluku kojom se tajni i povjerljivi bankovni i supervizorski podaci kojima raspolaže HNB, a koji su takvima propisani trima spomenutim zakonima i za koje je HNB u provedenom testu razmjernosti utvrdio da preteže obveza čuvanja tajnosti, moraju otkriti u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama. U tom pogledu, radi se o presedanu u sudskoj praksi o bankovnoj superviziji koji bi mogao imati značajne učinke u budućnosti.

HNB će postupiti prema presudi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. No, kod objavljivanja i dostave podataka, kao i pri provedbi testova razmjernosti slijedom budućih zahtjeva za pristup informacijama, HNB će i dalje pažljivo procjenjivati interes javnosti za pristup traženim podacima u odnosu na obvezu čuvanja povjerljivosti i tajnosti prikupljenih supervizorskih informacija utvrđenu propisima RH i EU koji reguliraju bankovnu superviziju i nadzor banaka”, navodi se u priopćenju HNB-a.

Facebook Komentari