Podaci HZZO-a o smanjenju rodiljnih naknada za prvih šest mjeseci govore o pravoj tragediji

HZZO je u priopćenju za javnost otkrio nekoliko poraznih podataka, kao što je primjerice onaj o smanjenju ukupne svote naknada za rodilje za više od 26 milijuna kuna u odnosu na prvih šest mjeseci lani.

Porast od 86.000 polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a za koje premiju plaćaju sami osiguranici

Ukupan broj osiguranika dopunskog zdravstvenog osiguranja koji sami plaćaju police na kraju rujna 2016. godine iznosi 1.628.169. Broj takvih polica u istom razdoblju prošle godine bio je 1.542.217, te je on povećan za oko 86.000 novih osiguranika.

Veći broj aktivnih osiguranika

U prvih šest mjeseci 2016. godine u HZZO-u evidentirano je 4.310.318 osiguranih osoba, ili 0,52% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je evidentirana 4.332.801 osigurana osoba.

Aktivnih osiguranika evidentirano je 1.475.459, što je više za 30.281 osiguranika ili za 2,10% u odnosu na razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine (u 2015. godini prosječan broj aktivnih osiguranika bio je 1.445.178).

Smanjenje naknada za rodiljni dopust

Izdaci za rodiljne naknade (obvezni rodiljni dopust) u prvih šest mjeseci 2016. godine iznosili su 413.595.939 kuna, te je primijećeno smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su oni iznosili 440.166.582 kuna. Visina naknade za obvezni rodiljni dopust isplaćuje se u visini 100% plaće korisnice rodiljnog dopusta. Ovi podatci nažalost govore u prilog smanjenom broju novorođene djece u Republici Hrvatskoj.

Novi rok za osiguranike s uputnicama

Izmijenjen je rok u kojemu se osigurane osobe HZZO-a s uputnicom moraju javiti u ugovorenu zdravstvenu ustanovu kako bi se naručili na pregled ili pretragu. Novi vremenski rok iznosi 90 dana, umjesto 30 dana kako je to bilo ranije, čime će doći do administrativnog rasterećenja doktora primarne zdravstvene zaštite.

Share This Article