Na listama 2015. bilo je 41,1 posto žena , sada je taj udio pao 39,74 posto

Državno izborno povjerenstvo objavilo je rezultate provjere izbornih lista.

Točnije, objavljuju sve pravovaljano predložene kandidacijske liste, odnosno kandidature kao i zbirne liste svih pravovaljano predloženih kandidacijskih lista u I. do XI. izbornoj jedinici i liste kandidata u XII. izbornoj jedinici za izbor zastupnika u Hrvatski sabor.

Njih je više nego na prošlim, redovnim parlamentarnim izborima, kada je bilo 166 lista.

Ukuno 177, od čega 174 stranačke, a ostale su predložile grupe birača. Sada imamo dvije neovisne liste više, kazao je predsjednik DIP-a, Branko Hrvatin.

“Bit će to glasački listić većega formata, ali ništa veći od onoga prošle godine”, dodao je.

Prijavljeno je 29 kandidata za 12. izbornu jedinicu, od čega će biti 7 kandidata za srpsku nacionalnu manjinu, dok ostale imaju po dva ili jednog kandidata.

Što se tiče spolne pripadnosti – 41,1 posto je bilo na listama 2015., sada je taj udio pao 39,74 posto”, kazao je Hrvatin, dodajući da se nije poštovao zakon koji propisuje da na svim listama ima barem 40 posto žena. Točnije, od 2456 kandidata 1480 je muškaraca, a 976 žena. Ipak te su liste prihvaćene.

“Sjećate se priopćenja DIP-a kojim smo upozorili na zakonsku obvezu i našu dužnost da obavijestimo nadležna tijela o tome”, kazao je Hrvatin također. Imamo i jedan od najvećih prosjeka po godinama, naveo je Hrvatin.

Moguće je podnijeti prigovor na liste u idućih 48 sati, počevši od 17 sati u ponedjeljak. Odustanak jednog ili više kandidata s liste nije dopušten.

“Sada počinje izborna promidžba. Imenovano je Etičko povjerenstvo”, kazao je Hrvatin, dodajući da će promidžba trajati do 9. rujna u ponoć, nakon čega počinje izborna šutnja.

“Pored računa koje svaka stranka mora imati za svoje redovno poslovanje, one moraju sada imati i poseban račun za financiranje izborne promidžbe”, naveo je dodajući da svi prihodi i donacije, ali i troškovi kampanje moraju ići preko tog računa, te da će po završetku stranke objaviti na svojim stranicama izvješća, koja će na svojim stranicama objediniti DIP.

“Donacije se mogu prikupljati do početka izborne šutnje”, naveo je dodajući da fizičke osobe mogu dati maksimalno 30 tisuća kuna unutar godine dana.

Share This Article